Oppstartmøte BKA Vestfold

  • DATO: 
    05/06/2019
  • Klokkeslett: 
    kl 17:00 til kl 19:00
  • STED: 
    Tønsberg og Færder Bibliotek

Vi ønsker velkommen til opprettelsen av lokallag for Vestfold.

Siden mars har det vært to samlinger hvorav den ene var åpen for alle, og det kom nok mennesker til at vi kom et steg videre. Tre av de tilstedeværende opprettet en arbeidsgruppe for å sette fram ulike problemstillinger/forslag av praktisk art (se vedlegg)

Selv har jeg tatt på meg å finne ut av styreform videre. Det er to alternativer: en uformell, flytende form med kun kontaktperson eller en mer organisert form med minimum leder, kasserer osv. I sistnevnte tilfelle vil vi måtte ha en konto i Cultura bank for økonomi.

Etter å ha jobbet med dette siden medio mars (inspirert av skoleungdommene i streik) er min vurdering at det beste er å ha en ledergruppe. Alternativt vil det hele kunne renne ut i sand da det blir for pulverisert ansvar. I praksis kan det bety at det ikke blir noe lokallag.

Etter litt samtaler basert på de mails og møter som har vært er det 3-4 personer som er villige til å bære et ansvar fram til første årsmøte. Da kan vi ha en evaluering om veien videre.

De 3 personene er: Lars Hauge, Øyvind Wistrøm, Einar Winther ( pluss hans vararepresentant)

Det bør være 5 personer til i et styre.

Siden det er få av våre 70 lokale medlemmer som kjenner hverandre, er det å håpe at de som ønsker å være med gir beskjed i forkant av 5. Juni eller på selve møtet. Møtet begynner kl 17 med et innslag av landsstyrets leder Steinar Winther Christensen fra Oslo. Deretter formaliseres lokallaget under ledelse av Øyvind Wistrøm.

Biblioteket stenger kl 19 så innen da må vi avslutte.Kom gjerne i god tid da vi har utdeling av litt materiell og salg av rød hatt til interesserte. Den koster 100 kr. Øvrig materiell er gratis.

Hilsen Aase Catarina Wahl, Tjøme 1aasewahl@gmail.com

 

Spre klimavett,
del denne saken!