Oppstartmøte Besteforeldreaksjonen Fredrikstad

  • DATO: 
    28/05/2019
  • Klokkeslett: 
    kl 19:00 til kl 21:00
  • STED: 
    Fredrikstad

PRESSEMELDING: KLARE TIL KAMP FOR KLIMAET!

Medlemmene i Besteforeldrene klimaaksjon (BKA) er kampklare, nå når de også er i ferd med å etablere seg i Fredrikstad-området. Gledelig, sier en spent Eva Braseth. Hun er en av Bestemødrene som arrangerer åpent møte på St. Croix i kveldinga tirsdag 28. mai.

Møteleder Helge Kolstad håper også at BKA sine medlemmer og andre interesserte går inn for det samme som initiativtakerne, at dette blir begynnelsen på et aktivt lokallag i denne delen av Østfold. Moss og omegn er også i startfasen godt ledet av Torgeir Lømo. Han kommer på møtet og ser fram til å bli kjent med medlemmer fra dette området, som inkluderer Sarpsborg- og Halden-distriktet.

Landsstyrets nestleder, Gro Nylander, har hoved-innlegget denne kvelden: «Klimaendringene – elefanten i rommet?» Det blir etterfulgt av en debatt der målet er å komme fram til hvilke kampsaker et lokallag av BKA i Fredrikstad og omegn bør prioritere. – At biskop Atle Sommerfeldt har takket ja til å åpne møtet, setter arrangørene ekstra stor pris på. Bispemøtet 2019 ga jo sin uforbeholdne støtte til klimastreikende ungdom, og utfordret samtidig alle politiske instanser til å ta i et tak. Besteforeldre i Fredrikstad-området er i alle fall kamp-klare og ser fram til møtet på St. Croix tirsdag 28. mai.

Spre klimavett,
del denne saken!