Moss: Debattmøte om miljøpolitikk

DATO: 03/09/2019

KLOKKESLETT: kl 19:00 til kl 21:00

STED: Kirkeparken videregående skole. Fugleberget |

Besteforeldrenes klimaaksjon inviterer til åpent møte om lokal klima- og miljøpolitikk.

Vi ønsker å samle de politiske partiene til en paneldebatt hvor vi vil utfordre dere på hvilke tiltak dere har for å nå de vedtatte målene i fellesnemda om at Parisavtalen og FNs bærekraftsmål skal ligge til grunn for den konkrete politikken i Moss.

Hvert parti får max 10 minutter til å presentere sine lokale tiltak.

Merete Kildahl, tidligere journalist i NRK Østfold, vil lede debatten og utspørringen. Vi regner også med mange aktive besteforeldre i salen.

Spre kunnskap –
del denne saken!