Lunsjseminar om nedbygging av oljevirksomheten

  • DATO: 
    09/08/2017
  • Klokkeslett: 
    kl 12:00 til kl 14:00
  • STED: 
    Kulturhuset

Naturvernforbundet inviterer til åpent seminar: Om hvorfor Norge bør vise vei for en kontrollert nedbygging av fossil energiproduksjon.

Norge har fått æren av å være det første landet som den internasjonale klimarapporten «The Sky’s Limit – Why the Paris Climate Goals Require a Managed Decline of Fossil Fuel Production» gjør en nasjonal studie på. Rapporten blir presentert av forfatterne fra Oil Change International. I tillegg kommer flere kjente internasjonale miljø- og menneskerettighetsaktivister, som vil diskutere hvorfor verden nå retter sine øyne mot olje- og gassnasjonen Norge.

Programmet oppdateres etter hvert på facebook:
https://www.facebook.com/events/1894280784155017/?fref=ts 

 

 

Spre klimavett,
del denne saken!