Jussens rolle for å beskytte miljøet

  • DATO: 
    27/09/2017
  • Klokkeslett: 
    kl 15:00 til kl 18:00
  • STED: 
    Stiftelsen Fritt Ord

Trenger Norge et faglig og uavhengig klageorgan for miljøsaker?

Foreningen § 112 og Naturvernforbundet inviterer til seminar om jussens rolle for å beskytte miljøet – hvor langt kommer vi med dagens lovverk og er det behov for et uavhengig klageorgan/miljødomstol i Norge?

Program
15.00 – 15.10 Velkommen og oppdatering om klimasøksmål Arktis
15.10 – 16.30 DEL 1: Hva kan vi gjøre med det lovverket vi har?
Denne delen vil ta for seg potensialet, men også utfordringene som ligger i dagnes regelverk: Lovverket er fragmentert, forvaltningen er sektorisert og har stort skjønn til å avveie ulike interesser slik de finner det best. I denne delen vil vi bli presentert for ulike erfaringer Naturvernforbundet har hatt ved bruk av regelverket med særlig fokus på oppdrett og kraftledninger. Jussprofessor Ole Kristian Fauchald vil gi en presentasjon av muligheter og utfordringene i dagens lovverk, i tillegg vil advokater som jobber med miljøsaker bidra med sine perspektiver.

16.30-16.50 Matpause

16.50 – 18.00 DEL 2: Trenger vi en miljødomstol?
Denne delen vil se på om Norge trenger en egen miljødomstol eller et eget klageorgan for miljøsaker slik man har i Sverige og Danmark. I Norge er det høye kostander ved å bringe saker inn for domstolene og kretsen av aktører med rettslig klageinteresse er begrenset. Strider dette med Århuskonvensjonen, EØS-avtalen eller Grunnloven? Hva vil være gode løsninger for Norge? Denne delen vil bli utformet som en panelsamtale der både aktører fra miljøorganisasjonene og jusseksperter deltar.

Spre klimavett,
del denne saken!