Konferanse om økonomisk og politisk endring

  • DATO: 
    20/10/2017
  • Klokkeslett: 
    kl 08:30 til kl 15:30
  • STED: 
    Kulturhuset, Youngsgate 6, Oslo

FIVH inviterer til konferanse om økonomisk og politisk endring for en grønn og rettferdig framtid.

«Verden står ovenfor voksende miljø- og fordelingsutfordringer, og mange peker på det økonomiske systemet med vekstfokus som hovedårsaken. Andre peker på mulighetene og handlingsrommet innenfor dagens system kan utnyttes i mye større grad enn i dag. Vi gjør et dypdykk i store og små løsninger i den globale oppvarmingens tidsalder og hva ser på hva som skal til for å oppnå den framtiden vi ønsker.»

Konferansen er delt opp i 3 deler som bygger på hverandre, men det er også mulig å delta på kun noen av delene..

Konferansen og bevertningen er gratis.

Program og påmelding her:
https://www.framtiden.no/aktuelt/moter/velkommen-til-framtiden-i-vare-hender-konferansen.html

Spre klimavett,
del denne saken!