Fossilfri mobilitet i norske byer

  • DATO: 
    13/11/2017
  • Klokkeslett: 
    kl 10:00 til kl 15:00
  • STED: 
    CICERO

Vestlandsforsking og CenSES i samarbeid med CiCERO inviterer til seminar om «Hvordan oppnå fossilfri mobilitet i norske byer».

Seminaret tar sikte på å skape en arena mellom forskere og brukere for utveksling av kunnskap og erfaringer omkring muligheter, barrierer og valg av strategier og tiltak for at norske byer på kort og lang sikt kan bidra vesentlig på transportområdet til at Norge kan følge opp sine klimapolitiske forpliktelser i henhold til Parisavtalen.

Program for seminaret og påmelding her:
http://www.ntnu.no/censes/brukercase-fossilfri-mobilitet-i-norske-byer

Spre klimavett,
del denne saken!