Klimafrokost Oslo om oljeskatt

  • DATO: 
    13/04/2016
  • Klokkeslett: 
    kl 08:30 til kl 10:30
  • STED: 
    Grand Hotell

Norsk Klimastiftelse inviterer tikl klimafrokost: «På tide å stramme til oljeskatteregimet og heller øke trykket på å fremme utslippsfrie næringer?»

Den internasjonale oppmerksomheten rundt subsidier til fossil energibruk og produksjon er stadig stigende. I Norge har vi et oljeskatteregime som aktivt stimulerer leting og utbygging, med en refusjonsordning som sikrer at aktørene kan få dekket hele 78 prosent av utgiftene sine. Hvis brønnene som borres er tomme, er det staten som tar nesten hele regningen og slik bærer staten nesten all økonomisk risiko når det letes etter olje og gass.

Se også rapport fra Norsk Klimastiftelse: https://www.besteforeldreaksjonen.no/?p=28031

Ytterligere informasjon og påmelding til klimafrokosten:
http://klimastiftelsen.no/aktiviteter/endre-oljeskatteregimet

klimaforkost 2G

 

 

Spre klimavett,
del denne saken!