Klimafrokost Bergen om klimarisko

 • DATO: 
  26/04/2016
 • Klokkeslett: 
  kl 08:30 til kl 10:30
 • STED: 
  Chrsitie Café

Det er kanskje fremdeles mulig å unngå de mest alvorlige konsekvensene av et endret klima, men da må det handles svært raskt, også i Norge. Klimaavtalen som ble inngått i Paris krever endringer i produksjon, forbruk og levesett i et omfang og hastighet vi ikke tidligere har sett i menneskehetens historie.

Norsk Klimastiftelse inviterer til klimafrokost med viktige spørsmål:

 • Hvilket ansvar har dagens politikere, næringslivsledere, investorer og forvaltere for å vurdere klimapåvirkning av egen aktivitet, og for å endre aktiviteten for å unngå klimautslipp?
 • Hva slags konsekvenser kan manglende klimahandling få for de samme aktørene?
 • Kan en kommune eller et selskap som ikke gjør nok for å forebygge eller tilpasse aktiviteten til klimaendringene, risikere å bli møtt med søksmål i fremtiden?

Ytterligere informasjon og påmelding her:
http://klimastiftelsen.no/aktiviteter/klimaansvar_og_klimarisiko

forkostmøte

Spre klimavett,
del denne saken!