Klimafrokost om oljeskattregimet

  • DATO: 
    26/10/2017
  • Klokkeslett: 
    kl 07:30 til kl 09:00
  • STED: 
    Kulturhuset, Youngsgate 6, Oslo

Bør staten finansiere private selskapers leting etter olje?

Tenketanken Agenda tar et kritisk blikk på oljeskatteregimet, samtidig som WWF Norge og Norsk Klimastiftelse legger frem en ny rapport om temaet.

Den norske staten tar stor økonomisk risiko ved ny oljeleting, og har siden 2005 betalt hele 97,7 milliarder kroner til oljeselskaper som ikke betaler skatt til staten.

– Er det på tide at oljeselskapene selv tar mer av risikoen?
– Svekkes risikovurdering ved nye usikre prosjekter når staten tar så stor del av regningen?
– Hvordan vil endringer i energimarkedet, en fallende oljepris og Paris-avtalen påvirke etterspørselen etter petroleumsprodukter i framtida og hva betyr dette for lønnsomheten på norsk sokkel?

Program og påmelding her: https://tankesmienagenda.no/arrangementer/502/oljeskatteregimet

Spre klimavett,
del denne saken!