Kan Grunnlova redda klimaet?

  • DATO: 
    01/11/2017
  • Klokkeslett: 
    kl 19:00 til kl 21:30
  • STED: 
    Bergen offentlige bibliotek

Grunnlova si paragraf 112 skal sikra ei langsiktig og allsidig forvalting av naturressursane – i eit generasjonsperspektiv. Denne paragrafen slår også fast at det er staten sine myndigheiter som har ansvar for å iverksetja tiltak som sikrar desse rettane. Ivaretek den norske staten Grunnlova når dei deler ut nye konsesjonar for leiting og produksjon av olje og gass i Barentshavet?

13. november startar rettssaka mot staten v/ Olje- og energidepartementet, etter at Natur og Ungdom og Greenpeace Norge saksøkte dei for brot på Grunnlova paragraf 112. Dette vert første gongen miljøparagrafen vert prøvd for domstolane.

I samarbeid med Naturvernstudentene Bergen og Klima=Helse inviterer Naturvernforbundet Hordaland til debatt om temaet. Program og innleiarar vert annonsert fortløpande: https://nb-no.facebook.com/events/1899763823684390

Spre klimavett,
del denne saken!