Klima i koronatid

  • DATO: 
    08/05/2020
  • Klokkeslett: 
    kl 13:00 til kl 14:00
  • STED: 
    På nettet

Klima i koronatid: Er 2020 året utsleppa snur?

Møtet vil foregå direkte på Bjerknessenterets Youtube-kanal: https://youtu.be/bJmKiX94qrE

Som følge av land etter land har stengt ned, har også klimautslippene gått ned. Hva betyr dette for klima og global oppvarming? Vil det føre oss nærmere målet om å begrense den globale oppvarmingen til 1.5 grader?

Nedstengningene har også medført langt mindre utslipp av forurensende partikler. Hva betyr dette for luftkvalitet og klima? Og hva kan vi lære av koronakrisen?

Innledere:
· Tore Furevik er direktør ved Bjerknessenteret for klimaforskning, og professor i oseanografi ved Universitetet i Bergen
· Maria Sand er seniorforsker ved Cicero. Hun jobber med klimamodeller og er en av Norges fremste eksperter på hvordan aerosoler og partikler påvirker klimasystemet

Spre klimavett,
del denne saken!