Årsmøte Besteforeldrene Oslo

 • DATO: 
  13/05/2020
 • Klokkeslett: 
  kl 18:00 til kl 20:00
 • STED: 
  På nettet

Besteforeldrenes klimaaksjon, Oslo og omegn: Årsmøte 2020.
MERK:
Lenken for å delta blir sendt ut 10.5 til alle medlemmer.

Før selve årsmøtet begynner, gjester Svein Tveitdal oss med en kort innledning: Hvordan fornye klimakampen etter koronakrisen og Madrid-toppmøtet  

Svein har deltatt på en rekke klimaforhandlinger og var BKA sin representant under de to siste forhandlingene. Han er tidligere direktør for UNEP/Grid Arendal og driver nå som konsulent om bærekraft med eget firma Klima2020. De siste årene har han også vært på skoleturné sammen med Sigbjørn Mostue for å engasjere og informere skoleelever om klimautfordringene.

Det blir anledning til spørsmål og diskusjon.

Dagsorden for årsmøtet

 1. Konstituering
 2. Valg av ordstyrer, sekretær og to medlemmer til å undertegne protokollen
 3. Årsmelding for perioden mars 2019 ut februar 2020
 4. Regnskap for perioden mars 2019 ut februar 2020
 5. Budsjett 2020 (legges fram på møtet)
 6. Innkomne saker – ingen
 7. Valg

Sakspapirer til sak 3, 4 og 7 ligger på lokallagets side: https://www.besteforeldreaksjonen.no/oslo-ny/

Vel møtt!
Oslo, den 27. april 2020
Linda Rundquist Parr (s), for styret

 

Spre klimavett,
del denne saken!