IEAs veikart for «netto null» i energisektoren

  • DATO: 
    21/05/2021
  • Klokkeslett: 
    kl 08:30 til kl 10:00
  • STED: 
    På nettet

Norsk klimastiftelse inviterer til klimafrokost:

Hvordan kan energisektoren nå netto nullutslipp i løpet av knapt tre tiår? IEAs nye veikart er tema.

Mer om webinaret og påmelding HER

Se også: Oljepolitisk bombe fra IEA

Spre klimavett,
del denne saken!