Frokostmøte om klimabistand

  • DATO: 
    02/11/2017
  • Klokkeslett: 
    kl 08:00 til kl 10:00
  • STED: 
    Kulturhuset, Youngsgate 6, Oslo

Tar Norge klimaregningen?

Ny rapport viser at Norges klimabistand har gått ned de siste fire årene. Dette til tross for våre forpliktelser i Paris-avtalen og FNs Bærekraftsmål om å trappe opp innsatsen mot klimaendringene. Fattige land må få økonomisk støtte for å kutte utslipp og tilpasse seg klimaendringer. Hvorfor går Norges klimabistand ned?

Kirkens Nødhjelp, Forum for Utvikling og Miljø, Regnskogsfondet og WWF inviterer til rapportlansering. 8.00-8.30: gratis frokost. Mer informasjon om arrangementet her: http://www.forumfor.no/kalender/rapportlansering-tar-norge-klimaregningen

Spre klimavett,
del denne saken!