Ekstraordinært årsmøte BKA

 • DATO: 
  16/11/2016 - 17/11/2016
 • Klokkeslett: 
  onsdag kl 00:00 til torsdag kl 00:00

På årsmøtet i BKA 25.9. ble det klart at BKA må avholde ekstraordinært årsmøte for å velge ny leder og 2 styremedlemmer, se https://www.besteforeldreaksjonen.no/?p=30082. Valg er eneste sak på dagsorden, og interimsstyret har bestemt at dette gjøres ved e-post eller SMS.

Møtet vil gjennomføres slik:

 1. Om ekstraordinært årsmøte: Etter vedtektene skal dette kalles inn med minst 14 dagers varsel. Bare saker som står på innkallingen kan behandles.
 2. Kandidatforslag: Medlemmene kan sende inn forslag på kandidater til styreleder og to styremedlemmer. Evt. kandidater være forespurt og villige til å påta seg vervet. Legg ved en kort beskrivelse av eventuelt forslag til kandidat(er).
  Kandidatforslag sendes valgkomiteens leder Grethe Horn Mathismoen, g.mathis@online.no innen 24.10. kl 2400.
 3. Innkalling: Senest 2. november sender interimsstyret ut innkalling til ekstraordinært årsmøte med saksliste og valgkomiteens forslag til kandidater. Innkallingen går ut til medlemmene som e-post eller vanlig post til dem som ikke har epost. Kandidatene vil da bli presentert.
 4. Dato for ekstraordinært årsmøte er fastsatt til 16. og 17. november. Da sender medlemmene inn sin stemme til den e-postadresse som oppgis i innkallingen.
 5. Valgresultatet med sammensetningen av det nye styret vil bekjentgjøres 18. november.  

Vi oppfordrer alle til å delta i avstemningen de to dagene.

Oslo, 14. oktober 2016
Med vennlig hilsen
Besteforeldrenes klimaaksjon
Finn Bjørnar Lund, 
(interimsstyrets leder)

 

Spre klimavett,
del denne saken!