Dilemmaet Barentshavet. Norsk Klimastiftelse med klimafrokost.

 • DATO: 
  05/03/2015
 • Klokkeslett: 
  kl 08:00 til kl 10:00
 • STED: 
  Grand hotell, konferanseavd. 7. etg, lokalet "Gerhardsen"

klimastiftelsen

Tema: Barentshavet og 23.konsesjonsrunde

 • Er det mulig å kombinere utstrakt oljeaktivitet i Barentshavet med en forsvarlig klimapolitikk?
 • Rigger vi næringslivet og landet for lavutslippssamfunnet ved å legge opp til langsiktig og omfattende oljeaktivitet i sårbare strøk? Kan kapital og menneskelige ressurser komme bedre til nytte innenfor fornybar energi og lavutslippsteknologi?
 • Hvilken fremtidig oljepris må vi legge til grunn for at utstrakt oljeaktivitet i Barentshavet skal lønne seg ut fra et rent økonomisk perspektiv?
 • Hvilken risiko tar vi i forhold til fiskearter og annet dyreliv ved å åpne for oljeaktivitet i Barentshavet?
 • Er oljeleting i arktiske strøk forenlig med en ny og skjerpet § 112 i Grunnloven om retten til et levelig klima og miljø?
 • Hvorfor er det så viktig for oljebransjen å drive oljevirksomhet i Barentshavet?

Frokost 07.45. Påmelding: http://klimastiftelsen.no/aktiviteter/klimafrokost-dilemmaet-barentshavet

Spre klimavett,
del denne saken!