Dagsseminar om Grunnlovens § 112 og Arktis

  • DATO: 
    30/09/2015
  • Klokkeslett: 
    kl 09:00 til kl 14:00
  • STED: 
    Gamle Festsal, UiO

Hva betyr Grunnloven § 112 for olje- og gassutvinning i Arktis?

I mai 2014 fikk vi en skjerpet miljøbestemmelse i Grunnloven: Grunnloven § 112. Den lyder:
Enhver har rett til et miljø som sikrer helsen, og til en natur der produksjonsevne og mangfold bevares. Naturens ressurser skal disponeres ut fra en langsiktig og allsidig betraktning som ivaretar denne rett også for etterslekten.
Borgerne har rett til kunnskap om naturmiljøets tilstand og om virkningene av planlagte og iverksatte inngrep i naturen, slik at de kan ivareta den rett de har etter foregående ledd.
Statens myndigheter skal iverksette tiltak som gjennomfører disse grunnsetninger.

Fra fjorårets godt besøkte seminar om § 112

Fra fjorårets godt besøkte seminar om § 112

På dette seminaret diskuterer vi hva dette betyr for olje- og gassutvinning i Arktis og vi lanserer boken «Fra ord til handling. Om Grunnloven § 112», basert på bidragene på fra seminaret i mai i fjor. Se: https://www.youtube.com/playlist?list=PLWwt9GVtfCAuentqu6Rt4pJWb3kNa08Oj

Arrangør: Det juridiske fakultets forskergruppe Selskaper, markeder, samfunn og miljø, i samarbeid med Concerned Scientists, Concerned Students, Greenpeace, Norsk Klimanettverk, Besteforeldrenes klimaaksjon, Forfatternes klimaaksjon § 112

Program og påmelding (innen 23. sept) her:
http://www.jus.uio.no/forskning/omrader/selskaper/arrangementer/seminarer-og-konferanser/grunnlovsseminar-30.9.15/index.html

Spre klimavett,
del denne saken!