Bergen: debattmøte om ferjefri E39

  • DATO: 
    27/08/2015
  • Klokkeslett: 
    kl 19:00 til kl 21:00
  • STED: 
    Litteraturhuset, Auditoriet

Framtidsretta prosjekt eller meningsløs fossilveg?

E39Debatt om framtida for transportløsninger for Vestlandet, med søkelys på det som kan bli norgeshistoriens største og dyreste sammenhengende motorveiprosjekt, med spektakulære fjordkryssinger og store konsekvenser for næringsliv, arbeidsmarked og landskap. Finnes det gode alternativer til ressursbruken, hvis målet også er et Norge som miljøvennlig lavutslippssamfunn i 2050?

Innledere:
Representant for Bergens Næringsråd
Stein Malkenes, 1.kandidat for Miljøpartiet De Grønne i S & Fj.

Representanter fra andre politiske partier blir invitert til å legge fram sitt syn i kortform.

Debattleder: Gunnar Wiederstrøm

Fri adgang. Arrangør: Klimavalgalliansen i Bergen

«Ferjefri E39 mellom Stavanger og Trondheim er eit av våre viktigaste samfunnsprosjekt i tiåra framover. Vegen vil skape ny dynamikk i ein av landets viktigaste regionar for verdiskaping, ved å knyte bu- og arbeidsmarknader saman og senke transportkostnader. Det er ikkje berre viktig for Vestlandet. Det er viktig for Norge.» Fra leder i Bergens Tidende 24. mars 2015

«At tradisjonelle vegpolitikarar på Vestlandet meiner Noreg treng ein motorveg langs skipsleia til 268.000 millionar kroner, er ikkje overraskande. Det har dei meint i snart 30 år, sidan Kjell Opseth for sikkerheits skuld la den såkalla Kyststamvegen inn under Jostedalsbreen i heimfylket sitt (…) Slike gigantprosjekt høyrer fortida til.» Stein Malkenes, kronikk i BT 13. april 2015.

Spre klimavett,
del denne saken!