Broen til framtiden, konferanse

  • DATO: 
    09/03/2018
  • Klokkeslett: 
    kl 09:00 til kl 16:00
  • STED: 
    Folkets Hus

Rapporten «100 000 klimajobber» har vist at et grønt skifte er gjennomførbart, med mindre samfunnsøkonomiske utfordringer enn det som ofte forespeiles. På konferansen 2018 får du et nærmere innblikk i framtidens arbeidsplasser, og vi kan love deg både faglig og spirituelt påfyll til å fortsette klimakampen.

Bakteppet for konferansen er Broen til framtidens konkrete krav: en politisk styrt omstilling som skaper 100 000 klimajobber – og gir rom for å bremse oljeutvinninga.

Konferansen er gratis, og det blir enkel servering.

Program og påmelding: http://broentilframtiden.com/broen-til-framtiden-2018

Spre klimavett,
del denne saken!