BKA ekstraordinært landsmøte

  • DATO: 
    08/12/2021
  • Klokkeslett: 
    kl 18:00 til kl 19:00
  • STED: 
    På nettet

Kjære medlem,

Under BKAs landsmøte, avholdt i Trondheim 2. og 3. oktober 2021 ble det en vedtektsendring. Paragraf 11, som omhandler årsmøtets oppgaver, fikk som et tillegg at det er årsmøtet som vedtar neste års budsjett.

Styret har nå alle tall tilgjengelig, etter at statsstøtte er gitt, og har ergo laget et rammebudsjett som vil gjelde for 2022, med rom for endringer underveis.

Vi innkaller herved, med hjemmel i vedtektenes paragraf 14, de av medlemmene som ønsker, til et ekstraordinært landsmøte, via zoom, for å vedta budsjettet. Møtet finner sted kl 18.00 – 19.00, onsdag den 8. desember.

De som ønsker å delta, melder dette inn til styreleder Steinar Winther Christensen, innen 1. desember, på følgende e-post adresse: steinarwc@gmail.com

De som melder seg på vil få budsjettforslaget tilsendt elektronisk.

Med vennlig hilsen

Steinar Winther Christensen                                 Andrew P. Kroglund
Styreleder BKA                                                     Generalsekretær

Spre klimavett,
del denne saken!