Aksjon for kollektivtrafikken

  • DATO: 
    03/12/2021
  • Klokkeslett: 
    kl 11:00 til kl 12:30
  • STED: 
    Eidsvolls plass

Førstkommende fredag aksjonerer vi for kollektivtilbudet i Oslo og omegn.

Det varsles om at tilbudet kan bli redusert etter nyttår dersom staten ikke bidrar med nok midler. Kollektivselskapene må også tenke nytt om billettsystemet i forhold til nye reisevaner. Vi deler ut løpeseddel og stiller med leketog og lekebuss. Det blir klimakafé etter markeringen.

Se samtale med aksjonsleder Mette Borchgrevink: Kollektivtilbudet må reddes!


Spre klimavett,
del denne saken!