Bergen: Klimafrokost om grønne anskaffelser

  • DATO: 
    02/05/2017
  • Klokkeslett: 
    kl 08:00 til kl 10:30
  • STED: 
    Kantinen i Bergen Rådhus

Hvordan kan grønne innovative anskaffelser være en pådriver for regional næringsutvikling og innovasjon?

Både det offentlige og private kan ta i bruk egen innkjøpsmuskel for å få fart på det grønne skiftet. I hvilken grad kan man samtidig ha fokus på å benytte denne grønne makten til regional utvikling? Dette ønsker vi å belyse nærmere. Vi inviterer derfor både innkjøpere, forretningsutviklerer, leverandører og andres interesserte til et spennende møte på morgenkvisten i Bergen Rådhus.

Frokostmøte er et samarbeid mellom Bergen kommune og Klimapartnere Hordaland. Se PROGRAM

Spre klimavett,
del denne saken!