Bergen: foredrag om omstilling til fornybar energi

  • DATO: 
    24/04/2014
  • Klokkeslett: 
    kl 18:00 til kl 20:00

Foredrag ved Peter M. Haugan: «Fra fossilavhengighet til fornybarsamfunn»

Peter MPeter M. Haugan er professor i oseanografi ved Universitet i Bergen. Han startet ut som petroleumsforsker ved Norsk Hydro i 1982, men hoppet av oljeindustrien over til polar- og klimaforskning. I 2002 var han med på å starte Bjerknessenteret for klimaforskning. Han har de siste åra markert seg som en frittalende kritiker av norsk olje- og energipolitikk. Se kronikk i Dagens Næringsliv 2012: «Behagelige illusjoner»

«De siste 5 årene har jeg dreid forskning og annen innsats mer og mer over mot fornybar energi. Det jeg har sett, er at det finnes for mange avlatstiltak som bremser og utsetter, heller enn fremmer den nødvendig energiomstilling: CO2-lagring, kvotekjøp, etc. Overgang til 100 prosent fornybar energi i 2050 er fullt mulig og vil gi et miljømessig, økonomisk og sosialt bedre samfunn med framgang for alle unntatt dem som nå gjør nye store investeringer i olje, kull og gass.»

Møtet er åpent for alle interesserte. Etter foredraget (ca 40 min.) blir det høve til uformell samtale over en kopp kaffe. Kunstnerisk innslag.

Sted: Bergen kunsthall, Rasmus Meyers allé 5.  Formidlingsrommet «Landmark» i 2. etasje.

Arrangør: Besteforeldrenes klimaaksjon

Spre klimavett,
del denne saken!