God morgen! Ditt ansvar!

  • EMNER:
  • PUBLISERT:
    onsdag 22. nov 2023
  • AV:
    Redaksjonen
God morgen!
22. november kl. 08.30, i en kald og våt Bergen: bystyrerepresentant på vei inn til møte blir hilst velkommen av blide damer fra BKA: "GOD MORGEN!"

BKA er tverrpolitisk og favoriserer ingen partier. Men blinde er vi ikke, og dessverre kan vi nå allerede se at kommunevalget og nye maktforhold har flere negative konsekvenser. Det gjelder bl.a. Bergen der videreføringa av bybanen står i fare. Desto viktigere er det for Besteforeldrene å understreke hver enkelt politikers ansvar.

Bybanen i Bergen har vært en enestående kollektivtrafikk-suksess, siden første linje ble åpna for mer enn ti år siden. Passasjertallene har sprengt alle prognoser, og den elegante, utslippsfrie og plassbesparende moderne trikken har vært et estetisk og arkitektonisk løft for viktige deler av byen.

Det forhindrer ikke at en intens bybanemotstand har fortsatt å ri byen som en mare, anført av grupperinger som Bryggens Venner (som ignorerer vurderingene til Riksantikvaren og Unesco) og en rekke protestpartier. De fleste bergensere vil ha bane som planlagt, og Høyres nye byrådsleder gikk faktisk til valg på å garantere videre utbygging etter vedtatt reguleringsplan. Likevel er hun endt opp i kompaniskap med bl.a. FrP, som satser alt på å få enda en utmattende omkamp om sitt hatobjekt nummer én.

Situasjonen er desto verre ved at Høyre/FrP/Sp-byrådet er avhengig av støtten fra INP – som har programfesta klimafornekting, Pensjonistpartiet – som passer på å befinne seg til høyre for FrP, og den lokale Bergenslisten – som er opptatt å legge bybanen i tunnel gjennom sentrum, men som også vil reversere mye av det som har gjort Bergen til et sunnere og mindre bilforgifta sted. Blant krav de stiller er nedlegging av klimaavdelinga og skroting av den kommunale bysykkelordninga.

For oss i lokallaget av BKA er den nye politiske situasjonen en stor utfordring. Alle de grønne partia i Bergen – MDG, Venstre, KrF, SV, Rødt – er ute av maktens korridorer, selv om noen av dem gjorde ganske gode valg. Samtidig veit vi at det særlig i Høyre finnes en grønn fraksjon som er ulykkelig for det som skjer, og som det gjelder å støtte og styrke. Mandatfordelinga kan vi ikke gjøre noe med. Men det er viktig å forstå at det enkelte bystyremedlem også har et personlig ansvar og personlige valgmuligheter.

Det er derfor vi stiller opp utenfor inngangen til rådhuset, en halv time før begynnelsen av bystyremøtene, med et banner og et budskap som ikke er til å ta feil av: BARNAS KLIMA – DITT ANSVAR! I den nye byrådserklæringa legges det opp til mer spredt bebyggelse og mer bilkjøring. De vil legge vekk målet om nullvekst i biltrafikken, og gi oss en by med dårligere luftkvalitet og dårligere forhold for gående og syklende – og barn. I tillegg går de bort fra prinsippet om arealnøytralitet, som vil si at større deler grøntareal i byen kan bygges ned.

Når det nye byrådet samtidig skubber bygging av det største kollektivprosjektet, Bybanen mot Åsane, fram i tid, er det grunn til å frykte en dreiing tilbake mot bilbyen Bergen. Det er å gå baklengs inn i framtida, fastslår til og med byens ledende avis BT. Dette kan vi ikke se passivt på. Så Besteforeldrene kommer til å stå der, ved inngangen til rådhuset, ved hvert eneste møte i bystyret – med vår personlige hilsen og oppfordring til hver enkelt av dem som passerer oss på vei inn: GOD MORGEN! BARNAS KLIMA – DITT ANSVAR!


25. oktober og bedre vær: Nyslåtte bergenspolitikere måtte finne seg i å bli møtt med klimakrav på vei inn til sitt første møte.

Spre klimavett,
del denne saken!

1 kommentar

  1. Jørn Ruud | 22.11.2023

    Takk for innsatsen! Jeg kunne ikke delta idag og jeg deler Halfdans synspunkter, Det er dessverre en del i Bergen som ikke vil at den vellykkede Bybanen skal forlenges til bydelen Åsane. Noen av dem bruker kravet om enda en tunnelutredning i håp om at ytterligere trenering vil føre til at prosjektet blir skrinlagt. Det gjelder å passe på.

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*