De virkelige utslipp

biler utslipp (2)

Går utslipp fra veitrafikken ned? Ja, men ikke nok, sier Transportøkonomisk institutt, som har beregna en nedgang på 15 % siden 2015. – Trolig er den reelle nedgangen mye mindre enn dette, sier miljøøkonom Bjart Holtsmark. For det meste skyldes bruk av importert biodrivstoff – som gir utslippskutt på papiret, men knapt i den virkelige verden.

Tall og forutsetninger

Den ferske rapporten fra TØI viser at siden 2015 er CO2-utslippet i norsk veitransport redusert med i snitt 2,2 prosent per år. Miljødirektoratet har beregnet at det trengs en nedgang på 4,7 prosent hvert år fra 2021 til 2030 for å kunne nå de norske klimamålene. Fra 2021 til 2022 gikk utslipp i veitransport bare ned med 1,3 prosent.

Det som ligger bak prosentene er like interessant. Her går det fram at: «En vesentlig del av nedgangen i CO2-utslipp siden 2015 kan tilskrives økt bruk av biodrivstoff.» Samtidig erkjennes det at: «Forutsetningen om at biodrivstoffet er hundre prosent klimanøytralt, kan selvsagt diskuteres (…) Vi velger likevel å legge til grunn samme konvensjon som i klimaregnskapet: at biodrivstoff innebærer nullutslipp av CO2

Tvilsomme beregninger

Bjart Holtsmark mener beregningene må tas for det de er – en tilpasning til offisiell norsk klimapolitikk. Som forsker tilknyttet SBB har han selv i mange år vært sterkt kritisk til biodrivstoff. Mye av det gir økte og ikke reduserte klimautslipp, hevder han.
– I klimapolitikkens navn gjør mange land som Norge, selv om få gjør det i samme skala som oss; å erstatte fossil olje med biogen olje. Det har store globale konsekvenser og fører til at enorme arealer konverteres til jordbruk for produksjon av mais, soya og palmeolje – svært ofte med store utslipp i forbindelse med konverteringen, særlig når det er snakk om å brenne og drenere regnskog på torv, som man har mye av i Sørøst-Asia. Da er utslippene astronomiske.
– Problemet er at disse alvorlige klimaeffektene ikke inngår i klimaregnskapet i det landet som importerer biodrivstoffet. Vi lukker øya og feier det under teppet, slik vi kan gjøre i henhold til internasjonale konvensjoner. Hadde vi derimot inkludert utslippene fra biodrivstoff, er det usikkert om det egentlig har vært noen nedgang i det hele tatt.

Oljeforbruket må ned

Bjart Holtsmark mener norsk klimapolitikk må gå dypere til verks. – Realiteten er at Norge, med en befolkning på 5,4 millioner, altså 0,07 % av verdens befolkning på 7,8 milliarder, bruker 2 % av verdens olje. Dette forbruket må ned, og ikke erstattes med biogen olje, som i dag. Gjennom avgifter må olje prises vesentlig høyere; det har vi råd til i vårt rike land. Det vil bli alvorlige konsekvenser for klodens biologiske mangfold hvis rike land fortsetter å redusere sine bokførte CO2-utslipp ved hjelp av importert biodrivstoff fra fattigere land. Trusselen mot biologisk mangfold vil fortsette å vokse. Dette burde bli en hovedsak for Besteforeldreaksjonen, tenker jeg – å løfte blikket fra klimaproblemet til å se politikken i et bredere perspektiv.


Fra regnskog til soyaplantasjer – bilde fra Argentina (Greenpeace)

Spre klimavett,
del denne saken!

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*