Hva skal man tro?

dagsnytt 18 gina 2 (2)
Absolutt! – svarte statssekretæren på spørsmål om det er bra for klima å lete etter mer olje. NU-lederen var ikke helt enig ...

Fikk du med deg Dagsnytt 18 i går? Der møttes Gina Gylver fra Natur og Ungdom og Andreas Bjelland Eriksen fra Olje- og Energidepartementet. Bakgrunn er at regjeringa vil utlyse 90 nye blokker bl.a. i Barentshavet nord. «Sinnsykt» kalte Gylver det, – mens statssekretæren fastholdt at dette vil bidra til å løse både klimakrisa og energikrisa!

For de fleste tilhørere må seansen ha vært forvirrende. Vi husker klimaløftet Jonas Gahr Støre kom med valgnatta 2021: «Jeg skal kunne se mine barnebarn i øynene», sa han. Og da kan man jo nesten ikke tro at hans regjering vil ta noen sjanser? Og foreta seg annet enn det som med stor sikkerhet gjør at vi som nasjon kommer over på rett side av klimaproblema? Eller?

Gina Gylver var god og argumenterte for at det er allerede funnet nok kull, olje og gass i verden til å koke kloden. Det gjorde bare ikke det minst inntrykk på regjeringens mann. For det er ikke gitt at vi ennå har funnet den «riktige» (sic!) olje og gass, sa han. Norsk olje er blant de «reneste» i verden, og hvis vi finner enda mer i Arktis, kan den vise seg å være enda «renere» og dermed utkonkurrere mer forurensende olje andre steder i verden – i kampen om hvilke nasjoner som skal få mulighet til å utnytte sine gjenværende ressurser og grafse til seg de siste petrodollar før det globale klimabudsjettet er oppbrukt.

Det siste sa Bjelland Eriksen rett nok ikke akkurat sånn, eksplisitt, men det er vanskelig å forstå ham på annet vis – siden han og regjeringa bedyrer at de aksepterer det forskerne er enige om, dvs. at store deler av påviste reserver av olje og gass ikke kan brennes. Den siste rapporten om «the production gap» fra FNs miljøprogram viser at landene planlegger å produsere mer enn dobbelt så mye fossilt brensel i 2030 som det verden kan tåle for å nå målet om å begrense global oppvarming til 1,5 °C.

Men Bjelland Eriksen og regjeringa har enda en joker i ermet: Naturgassen vår skal nemlig omdannes til blått hydrogen nesten helt uten utslipp, ved at CO2 blir fanga og lagra under havbunnen. Vipps! – så er «linje rød» og advarslene fra FNs generalsekretær bare å glemme, og så er det meste av problemene løst, og gamle Norge kan surfe videre på oljetoppen inn i solnedgangen. Det som foregår på dette området og med CCS-teknologien er revolusjonerende, kunne statssekretæren fortelle. Statsministeren kan trygt legge seg om kvelden og våkne hver morra og tenke på sine barnebarn, mens han jubler: «Oljen er utviklet, og skal ikke avvikles!»

Det er bare én hake ved det hele: Slike anlegg for produksjon av blått hydrogen med trygg lagring av all CO2, finnes ikke. Flere prosjekter er rett nok under planlegging, men problemene er store. Råstoffet er naturgass, dvs. metan, men prosessen er energikrevende, og bare for å skille ut CO2 går 30-40 % av metanet med. En annen sak er det enorme omfanget og dimensjonene som kreves. Det er beregna at hvis vi skal erstatte all naturgass som eksporteres med blått hydrogen, må det lagres mellom 200 og 300 millioner tonn CO2 i året. Sammenlign med Norges første fullskalaprosjekt, Langskip, der det planlegges å lagre 5 opptil millioner tonn i året – til svært store kostnader.

Det er ikke snakk om å avvise alle planer for blått hydrogen. Det kan nok ha en plass, som en del av løsninga, i en overgangsperiode. Men å skape en forestilling om at vi grenseløst kan holde fram med å leite etter nye petroleumsressurser, fordi CCS-teknologien vil løse klimaproblemene som skapes ved forbrenning, er å spre farlige illusjoner. All honnør derfor til Gina Gylver for hennes innsats i Dagsnytt 18. Hun passet også på å peke på at det bare er gass det kan lages hydrogen av. Et felt som f.eks. Wisting skal levere olje, som vil bli brent på gamlemåten og i løpet av 30 år slippe ut 200 millioner tonn CO2. Det er like mye som årlige utslipp fra 50 store kullkraftverk.

Om det ikke er «sinnsykt», så er det i hvert fall feil vei å gå. Noen vil si at Norge med en slik oljepolitikk gambler på at verden ikke greier å løse sine klimaproblemer.

Spre klimavett,
del denne saken!

2 kommentarer

 1. Tone Toft | 26.01.2023

  Jeg fikk ikke med meg Dagsnytt 18 i går… men det som beskrives her er selvsagt rystende… men likevel helt i tråd med min oppfatning av OED. Jeg har vært så mye i kontakt med dette departementet via alle høringer, klager, uttalelser og innsigelser i forbindelse med vindkraft (særlig Øyfjellet i Vefsn) at ingenting forbauser meg lenger. De kjører helt egen linje – og er immun mot argumenter som handler om natur, klima og miljø.
  Det er egentlig ikke til å tro – men det virker som de har fått en helt egen skolering i hvordan de skal uttale seg. Rett og slett en hel masse retoriske floskler som i mine ører er det reneste idioti – sett i lys av den kritiske situasjonen som verden opplever. Myndighetene signerer på vegne av landet vårt flotte klima og naturavtaler med den ene handa og gasser på med olje og gassutvinning med den andre. I tillegg har det utviklet seg det reneste villvest når det gelder å teppebombe våre naturarealer med vindkraftverk – og helst i samiske reindriftsområder.
  Egentlig vil jeg bare gråte – selv om jeg vil kjempe…. Men vi har enorme krefter mot oss… penger er makt og våre styresmakter er de fremste til å etterleve og gå i front for at dette eventyret (som dessverre er virkeligheten) skal fortsette til naturen har fått nok bank og for alvor vil vise krefter vi ikke kan forestille oss. Dommedag vil ikke bare ramme Asia og Afrika og alle Øystatene som allerede lider. Til og med Norge med sitt allmektige oljefond vil merke Jordas enorme rystelser når den om kort tid bestemmer seg og slår tilbake. Det er en grense for hva en stakkars Jordklode kan tåle av menneskelig svik, ødeleggelse og grådighet.

 2. Otto Magne Aalmo | 27.01.2023

  Anbefaler alle å lese KLIMABOKEN. Den viktigaste boka eg nokon gong har lese.
  Sitat frå boka side 278: « Vi er ikke klar over at vi er i en klimakrise. Hovedproblemet er at vi ikke er klar over at vi ikke er klar over at vi er i en klimakrise. Erkjennelsen av denne doble mangelen på bevissthet er nøkkelen til å forstå klimakrisen. …..Vi er nå på vei mot 3,2 gr C -minst!!!!!» sitat slutt.

  Er ellers einig i det som framgår av artikkelen og kommentarfelt!

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*