Når makta ikke lytter

 • EMNER:
 • PUBLISERT:
  fredag 2. des 2022
 • AV:
  Redaksjonen
grønås appell
Professor Sigbjørn Grønås er en av veteranene i BKA. Her holder han appell for ungdommen på Torgallmenningen i Bergen 2014.

Professor emeritus i meteorologi, Sigbjørn Grønås i Bergen, har vært engasjert i formidling av klimakunnskap siden 1980-tallet. Fra første stund har han vært med i Besteforeldrenes klimaaksjon. Han er en mild og vennlig person, men har samtidig forståelse for at unge mennesker kan bli desperate, når de ser all handlingslammelse.


Fortsatt fossilbruk = fortsatt død og ødeleggelse
Av Sigbjørn Grønås

Jeg må innrømme at jeg fikk en viss sympati med unge Joachim Skahjem i Debatten på NRK torsdag 24. nov. Han fikk alle på nakken da han påsto at Equinor driver med massedrap støttet av norske myndigheter, og sa at han selv ikke ville avvise voldelige metoder i klimakampen.

Diskusjonen burde ha dreid seg om faktagrunnlaget for påstanden: Er den ekstreme karakteristikken av Equinor reell for den påvirkning vår oljepolitikk har på klimakrisa? Det må være mye viktigere å finne ut av – enn å bidra til å presse den unge mannen opp i et hjørne der han får problemer med å forsvare seg mot alle andre debatt-deltakere.

Selv vil jeg si: Det er et uomtvistelig faktum at død og utstrakte ødeleggelser følger med de menneskeskapte klimaendringene. Det skjer allerede og vil øke enormt i framtiden med dagens mangelfulle tiltak for å fase ut bruk av fossil energi. Spesielt er det mange fattige som får lide, de som selv ikke har skyld i krisa.

Jeg avskyr vold, og vil heller ikke ha aksjonsvold. Men jeg er en gammel mann, og jeg vet sannelig ikke hvordan jeg hadde tenkt om disse tingene – hvis jeg var ung og hadde 2,5 eller 3 grader oppvarming å se fram til – i en verden som gjennom mer enn 40 år har ignorert vitenskapelige advarsler og kastet bort så mange muligheter for å endre den farlige kursen.

Mine egne tanker om krisa er radikale på grunnlag av nyvinninger i fysisk forskning om klimaendringer og fakta om at det er produsentene av fossilt drivstoff som har hovedskylda for klimakrisa.

Det mest usikre er hvor stor effekten av endringer i fordelingen av skyer har på drivhuseffekten. Timothy Palmer, en eminent professor i klimafysikk ved universitetet i Oxford, finner at slike endringer vil øke drivhuseffekten mer enn tidligere antatt (Nature, 26. mai 2020). Amerikanske forskere har senere bekreftet resultatet. Oppvarmingen kan i tillegg føre til at visse vippepunkt blir passert, slik at fysiske prosesser settes inn som virker av seg selv uavhengig av klimautslippene. For eksempel finner forskere at smeltingen av innlandsis på Grønland alt har passert et slikt punkt, slik at den vil fortsette av seg selv i flere hundre år og gi flere meters hevning av havnivået. Nå finst det også tegn på at noe lignende holder på å skje når det gjelder utløsning av metan og CO2 i områder der permafrost smelter. Slik kan krisa forsterkes av seg selv i lang tid.

Kampen for å redusere utslippene, slik den har blitt ledet ved internasjonale toppmøter gjennom snart 30 år, er langt fra nok for å redde oss fra katastrofale klimaendringer. Skal verden oppnå tiltak som monner, må produsentene av fossilt drivstoff straffes. Helt siden før 1965 har gigantene innen virksomheten visst at produktene deres har en alvorlig innflytelse på vårt klima. Med løgn og grådighet har de gjort alt for å så tvil om klimaforskningen og mobilisert en hær med klimafornektere (Richard Heede og medarbeidere, The Guardian, 8. oktober 2019). Det er estimert at produsentene har sinket klimakampen med minst 20 år. Grådigheten deres må temmes før de kveler jorda. Dette kan gjøres ved lover som kriminaliserer salg av fossilt drivstoff. Industrien må ikke lenger få bruke atmosfæren som søppeldynge.

«Det er tid for å temme vår oljepolitikk.»

Norsk oljevirksomhet gir profitt til staten, men for øvrig ligner den på tilsvarende virksomhet internasjonalt. Den preges av propaganda for grønnvasking. Den viktigste tesen er en blank løgn om at virksomheten er en del av løsningen på krisa. Både Erna Solberg og Jonas Gahr Støre har stadfestet utsagnet, Solberg i et TV-program fra BBC før toppmøtet i Glasgow i fjor, Støre omtrent samtidig i et intervju i Financial Times. Det er bare tre land som ved salg av fossilt drivstoff fyrer mer opp under klimakrisa enn Norge per person, Qatar, Kuwait og Brunei. Og vi fortsetter å lete etter mer petroleum i en situasjon der verden alt har mange ganger mer enn det som kan brukes og brennes for å nå klimamålene.

Produsenter av fossilt drivstoff må tvinges til å betale for tap av liv og for skadene de forvolder. Om Norge skulle dekke de cirka to prosentene vår produksjon utgjør, trenger vi trolig hele Oljefondet for å betale. Et eksempel er fra det lutfattige landet Madagaskar. Tidligere ble det ikke observert tropiske sykloner sør for ekvator, men nå opplever de slike tyfoner nesten hvert år som dreper og utarmer dem. Klimauretten hersker. Filippinene er det landet som får flest tyfoner, de kan dokumentere at de er blitt kraftigere de siste tiårene, og at de vil bli enda kraftigere i fremtiden. Men de makter ikke å gjennomføre sitt ønske om å saksøke fossilprodusentene.

For å komme tilbake til Skahjem, så er det er innlysende sant at oljevirksomheten vår fører til ødeleggelser og død. Etter hvert vil vi få fram estimat for hvor mange som dør og hvor mye det ødelegges for hvert år. Og det er helt sikkert at disse tallene vil øke enormt framover. Er det så «massedrap» det Equinor driver med? Det er et forferdelig ord, og jeg som har vært i samme bryllup som Anders Opedal, sjefen for Equinor, må passe meg vel. Han er en trivelig fyr som oss andre. Men dessverre tror jeg at Skahjem vil få rett med tiden. Det er tid for å temme vår oljepolitikk. Selv har jeg bedt biskopene om etisk veiledning.

Spre klimavett,
del denne saken!

3 kommentarer

 1. Oddbjørg Langset | 02.12.2022

  Takk for din Klar tale!

 2. Kjell Msdsen | 03.12.2022

  Et problem som ikke blir diskutert er:
  Hvor lenge vil folk i de mest utsatte områdene godta at vi rikeste ødelegger leveområdene? Hva skjer da ?

 3. Oddbjørg Langset | 12.01.2023

  Pass dere for Sør-nord-konflikten, fattig-rik-konflikten! advarte Johan Galtung for lenge siden. Alt som kan dempe, utjevne, reduserer den faren.

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*