Grønt håp for Afrika

 • EMNER:
 • PUBLISERT:
  torsdag 17. nov 2022
 • AV:
  Redaksjonen
fra cop

Etter å ha gitt oss nedslående inntrykk fra et klimatoppmøte preget av oljeselskapenes innflytelse, kan Svein Tveitdal i dag fortelle om noe av det som tross alt gir håp og optimisme. På konferansesenteret har han møtt Terje Osmundsen, leder og grunnlegger av Empower New Energy, med en urokkelig tro på framtida – og på Afrikas muligheter.

Svein Tveitdal rapporterer fra Egypt og COP27. Han er tidligere direktør ved FNs miljøprogram UNEP, med ansvar for sekretariatet til FNs klimapanel. Akkreditert observatør for BKA og ForUM, slik han har vært ved flere tidligere toppmøter.


Grønn kapital gir grønt håp for Afrika

Terje Osmundsen har akkurat avsluttet en paneldebatt med bl.a. energiministeren i den Demokratiske Republikken Kongo. Han har også vært med i flere andre debatter her nede som alle har dreid seg om det grønne skiftet i Afrika. For fem år siden forlot han en toppstilling som konserndirektør i solenergiselskapet Scatec for å starte  det nye selskapet. Han sier drivkraften  var en visjon om å skaffe privat finansiering  for å forsyne små og mellomstore bedrifter i Afrika med grønn energi, i områder uten tilgang på elektrisitet eller til konkurransedyktige priser der energien i dag kommer fra fossile kilder.

800 millioner på bok
Etableringen var preget av stor risiko, men det er ingen tvil om at han har lykkes så langt. 800 millioner kroner er allerede sikret. Viktige investorer er Climate Investor One, der bl.a. norske KLP er med, og Norfund. Pengene skal investeres i lokale solkraftanlegg, mange av dem kombinert med batterier, som gjør det mulig for bedriftene å bli mindre fossilavhengige og kutte kostnader.  I starten satser selskapet særlig på land som Nigeria, Ghana, Marokko, Egypt og Kenya. Så langt er det investert ca. 70 millioner kroner. Eksempler er produksjons- og resirkuleringsbedriften Miniplast i Accra i Ghana, som har faset ut dieselaggregatet og nå forsynes av strøm fra et solcelleanlegg på taket. I Nigeria er Empower eier av et 0,7 MW stort solkraftverk på landets største kyllingfarm, Premium Poultry. Med den nye kapitalen blir det mulig å levere ren strøm til 40-50 slike afrikanske selskaper. 

Høye fossile strømpriser og liten tilgang på fornybar energi
Afrika har verdens høyeste strømkostnader, og er den eneste regionen hvor andelen fornybar energi i energimiksen har stått stille siden undertegnelsen av Parisavtalen for 7 år siden. Ifølge IEA er andelen vannkraft, sol og vind i kontinentets elektrisitetsproduksjon fortsatt under 20 %. Energietterspørselen øker, og dermed har Afrika blitt enda mer avhengig av kull, naturgass og diesel, hvor prisene nylig er doblet eller tredoblet. Kontinentet representerer omtrent 60 % av verdens solenergipotensial, men har installert mindre enn 1 % av verdens solcellepaneler. Ifølge IEA produseres det i de fleste land i Afrika mer strøm fra dieselgeneratorer enn fra landenes offentlige strømproduksjon.

For å snu denne prekære utviklingen bør Afrika ha som mål å tredoble årlige investeringer i fornybar energi til 60 milliarder per år, sier Osmundsen. En stor del av disse investeringene er nødvendig for å finansiere store fornybaranlegg knyttet til det nasjonale strømnettet, noe som tar lang tid. Det er derfor svært viktig å investere i raskere utplassering av solenergi og lagring i privat sektor for å dekke eget behov. Her er det Empower kommer inn.

Fossillobbyen bremser det grønne skiftet
Det grønne skiftet er forbundet med interessekonflikter også i Afrika. Når noen skifter fra fossil energi til billigere fornybar energi, er det også noen som taper penger. Først og fremst fossilindustrien, men også nasjonale energiselskaper som mister inntekter, ofte de mest lønnsomme de har, fra kunder som går over til grønn strømproduksjon. Diskusjonen foregår også i høy grad her på konferansen. Oljelobbyen sier de skal lage så mye blå hydrogen og bygge så mye CCS at energiforsyningen kan løses med olje- og gassproduksjon. Men da må det bygges tusenvis av CCS-anlegg, noe som ikke er lønnsomt eller teknisk mulig i dag. Den grønne veien fungerer godt og er mye billigere, sier Terje Osmundsen.

Framtidsoptimist
COP27 er kalt Afrikas COP. Og Terje Osmundsen er ukuelig fremtidsoptimist på kontinentets vegne. Han snakker varmt om innovasjonen og kreativiteten som kommer til syne her i Sharm El-Sheikh, gjennom den store afrikanske deltakelsen på konferansen. Allerede neste uke er han med kronprins Haakon og kronprinsesse Victoria, som begge  har oppgaver som goodwillambassadører for FN, til Kenya. Selv kommer han for å snakke varmt om de store mulighetene Afrika har, dersom verden for øvrig legger godviljen til for å støtte det grønne skiftet. Og hvordan privat grønn kapital vil måtte være en stor del av løsningen, noe han er stolt  over å bidra med.


Terje Osmundsen er administrerende direktør og grunnlegger av Empower New Energy. Han har bakgrunn som leder av Unge Høyre og var personlig rådgiver til statsminister Kåre Willoch. Han har vært viseadministrerende direktør i NHO og konserndirektør i solenergiselskapet Scatec. Han har vært  styreleder i Caritas Norge og er medlem i Besteforeldrenes Klimaaksjon

 

Spre klimavett,
del denne saken!

4 kommentarer

 1. Linda Rundquist Parr | 18.11.2022

  Takk både til Terje og Svein for en glad nyhet. Det er klart at drahjelp til Afrika for å få fortgang i overgangen til fornybar energi, vil betale seg for resten av verden også. Utslipp eier ikke nasjonalitet. Et godt navn har selskapet fått også – Empower New Energy. Heier på initiativet og ser fram til fortsettelsen.

 2. Harold Leffertstra | 19.11.2022

  Omfanget av tiltak som dette vil kunne avgjøre om Afrika (og verden forøvrig) vil «trenge mer olje og gass også etter 2050» eller drives med fornybar energi. Den norske stat kunne utløse mange flere slike tiltak ved garantiordninger o.l. som minker risikoen for investorene.

 3. Yngvar Asbjørn Olsen | 20.11.2022

  Veldig bra hvis Afrika kan gå direkte på solenergi og hoppe over fossilenergien. Håper at det ikke legges opp til at rike land skal tjene på dette. Solcellepanelene kommer fra Kina, men kanskje de kan produseres lokalt etter hvert? Afrikanerne må læres opp til å vedlikeholde teknologien selv. Den må ikke bli så komplisert og lisensiert at de blir avhengige av utenlandske eksperter og reservedeler.

 4. Kristen Fløgstad | 21.11.2022

  Å satse på solenergi i Afrika har jeg stor tro på. Det koster å investere i sol, men dette er som regel den rimeligste energikilden på sikt. Dette er en ny teknologi, men den er ikke spesielt vanskelig å lære.
  Jeg har nå i flere år erfaring med solenergi på Haydomi Tanzania, og vi har nå fått etablert et godt samarbeid med en leverandør i nærmeste store by Arusha. Det er lite lokalt vedlikehold, men vi har erfart at det er viktig å tørke panelene i tørketida. Når disse blir dekt av et tynt støvlag, går effekten ned mange prosent.
  Jeg leser at flere afrikanske land ønsker å satse på gassutvinning. Dette er uheldig på sikt fordi store investeringer bindes opp i fossilindustrien. Har også fått med meg at afrikanske stemmer nevner at rike land som Norge tjener grovt på gasseksporten i disse tider. Tenk om noen av disse milliardene kunne investeres i solenergi i Afrika!

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*