Barnas klimarapport

Barnas klimarapport 2
Foto: Ivan Chetwynd

I et fullstappet møterom hos Design og Arkitektur Norge (DOGA), la Miljøagentene og Barnas Klimapanel i dag fram sin ferske rapport med den talende tittel «Når skal dere begynne å lytte?». Rapporten gis ut noen få uker før verdens ledere setter seg ned til nye forhandlinger på det 27. klimatoppmøtet, som i år finner sted i Egypt.

«Vi har hatt MANGE protester, og dere gjør ingenting. Når skal dere begynne å lytte?» Leah, 5. klasse, Oslo

Av Andrew Kroglund,
generalsekretær Besteforeldrenes klimaaksjon

Dette er den åttende klima- og miljørapporten fra barn og unge i Norge, i det som er et ganske unikt initiativ. Barnas Klimapanel velges demokratisk for ett år av gangen, og ble startet opp i 2015. Siden oppstarten har panelet samlet innspill fra flere titusen norske barn. Dette overleveres politikerne våre, og tas også med til de internasjonale klimatoppmøtene, hvor de får stor oppmerksomhet. Det er ikke mange land åpner for barn og unges medvirkning.

Årets rapport er basert på innspill organisasjonen har samlet i år, samt en landsrepresentativ undersøkelse gjennomført av Opinion på vegne av Miljøagentene og Redd Barna. Her ble 1039 barn og unge, i alderen 8-19 år, spurt om deres holdninger til klima og miljø.

Gjennom fire korte kapitler blir vi introdusert til temaene «avmakt», «mot og engasjement», «mange saker på agendaen» og «sammen i klimakampen». Og her er noen av tallene vi presenteres for:

 • Bare 1 av 4 tror verden klarer å løse klima- og miljøproblemene vi står overfor.
 • 1 av 6 svarer at de har mulighet til å påvirke politikerne i klima- og miljøsaker.
 • Bare 14 prosent er enige i at politikerne gjør nok for å løse klima- og miljøproblemer.
 • 50 prosent er uenige i at politikerne gjør nok for å løse klima- og miljøproblemer.
 • 7 av 10 er bekymret for plastforsøpling i naturen.
 • Over 4 av 10 er bekymret for egen fremtid, dvs 43 prosent. 37 prosent er ikke bekymret.
 • 64 prosent er bekymret for fremtiden til barn og unge i andre land.

Bryter vi ned dette i spesifikke tema, ser lista for det barn og unge bekymrer seg for slik ut:

 • Plastforsøpling i naturen: 70 %
 • Krig og uro i verden: 67 %
 • At dyre- og plantearter vil dø ut: 61 %
 • At flere i verden vil leve i fattigdom: 57 %
 • Klimaendringer: 56 %
 • At verden ikke klarer å lage nok mat til alle: 51 %
 • Pandemi: 32 %

Disse tallene korresponderer godt med liknende undersøkelser gjort av Redd Barna i over 47 andre land, der de har intervjuet over 53.000 barn. Frykten for fremtiden øker blant barn og unge globalt.

Rapportlanseringen ble ellers avsluttet med et godt innlegg fra barneombud Inga Bejer Engh, før et politikerpanel med Nikolai Astrup (H), Une Bastholm (MDG), Lars Haltbrekken (SV) og Mani Hussaini (AP) ble «kjørt» av Barnas Klimapanel. Politikerne kom seg likevel godt gjennom seansen, som var morsom og humørfylt.

Min følelse etter å ha vært til stede er at spørsmålene om behovet for et raskt skifte i nasjonale og internasjonale prioriteringer tas mer på alvor. Det skulle bare mangle, men det er likevel viktig at slike følelser melder seg. Og her har både Miljøagentene og Barnas Klimapanel en svært viktig rolle å spille.

«Jeg vil si at jeg liker naturen og vil ikke at dyr skal flykte på grunn av klimaendringene. De har ikke gjort noe som helst, derfor fortjener de ikke å bli behandlet sånn! Håper dere som sitter og leser dette kan gjøre noe som kan redde dem!» Kamillia, 5. klasse, Sandnes

«Kan dere snart slutte å si at dere skal gjøre alt dere kan, når dere ikke gjør det?» Sophia, 5B Jar skole


Også BKA-leder Linda Parr var til stede ved lanseringen i dag, her sammen med Benjamin fra Barnas Klimapanel.

Spre klimavett,
del denne saken!

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*