Norske barn bekymra

klimaundersøkelse

Kun 1 av 4 unge tror verden klarer å løse klimakrisa. Det viser en fersk undersøkelse fra Miljøagentene og Redd Barna. – Vi ser at barn og unge er engasjerte og villige. Mange mener at både skolen, venner og familie gjør nok for å ta vare på klimaet, men at det er innsatsen fra myndighetene som mangler, sier generalsekretæren i Redd Barna.


Problemet er politikerne

Det er de yngste i alderen 8 til 11 år, som bekymrer seg mest for klima- og miljøproblemene. Men det er ikke deres egen framtid de er mest opptatt av. 2 av 3 svarer at de bekymrer seg mest for framtida til barn og unge i andre land. 2 av 3 svarer også at Norge og andre rike land bør gjøre mer for å hjelpe fattige land med å takle klimaendringene.

Kun 14 prosent mener at politikerne gjør nok for å løse klima- og miljøproblemer, og i underkant av 1 av 5 svarer at de har mulighet til å påvirke politikerne i slike saker.

– Det burde være overaskende, men det er jo ikke det. De seneste årenes klimaopprør har vist et sterkt engasjement for klimasaken blant norske barn. De hadde nok forventet raskere handling og konkrete resultater fra politikerne, sier Emanuel Smári Nielsen (15), miljøagent og leder av Barnas klimapanel.

Les mer om undersøkelsen: Kun 1 av 4 unge tror verden klarer å løse klimakrisa

Fra den store skolestreiken for klima i Oslo 22. mars 2019. Foto: H Wiik

Spre klimavett,
del denne saken!

3 kommentarer

  1. Finn Bjørnar Lund | 26.06.2022

    Barna, og mange voksne (som Magnus Takvam) har rett: Det er de politiske myndighetene, og særlig de store partiene, som svikter og bidrar til å skape ei dyster framtid.

  2. Tone Toft | 07.07.2022

    Jeg håper at disse to spørreundersøkelsene blir gjort kjent for samtlige stortingsrepresentanter i landet vårt. Tenk at norske styresmakter først og fremst prioriterer kortsiktig oljerikdom.. og ignorerer barn og unges bekymring og angst for klimaendringene inn i fremtiden. Det er en skam. Jeg er så enig med FNs generalsekretær Antonio Guterres som uttalte at verdens ledere er kriminelle som ikke tar de alvorlige klima og natur problemene på alvor. Norge er blitt et land jeg ikke kjenner meg igjen i. Med vårt oljefond er det rikeste land i verden men evner ikke å vise solidaritet og måtehold. Vi har utvikla en dobbeltmoral som er kvalmende . At barn mellom 8 og 11 år har så stor omtanke for konsekvensene av klima og naturendringene i fattige land burde gjøre inntrykk på politikerne og regjerende myndigheter. I tillegg gir de uttrykk for sin store bekymring for sin egen fremtid. Jeg mener atvåre myndigheter fører en politikk som bryter med både Grunnlov og Menneskerettigheter. Hva skal til for å stille den norske regjering for Riksrett?

  3. Margaret Heldor | 16.07.2022

    Så bra at Redd barna engasjerer seg i dette ved å lage en slik spørreundersøkelse og på den måten gi arbeidet med klimasituasjonen legitimitet. Både politikere og flere voksne må vel snart ta situasjonen inn over seg, handle på flere nivåer, strekke på nakken for både å se i et lengre tidspespektiv og betrakte jordas befolkning som en helhet.

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*