Havvind et bedre svar

havvind
Havvind er en framtidsorientert næring, mener BKA og Greenpeace i Stavanger. Foto: Nicholas Doherty / Unsplash

FrP har på Stortinget foreslått å stoppe videre elektrifisering av norsk sokkel med strøm fra land. I Stavanger Aftenblad får de støtte fra BKAs lokallag og Greenpeace. Det vil skade den grønne omstillingen og skape nye forsyningsproblemer for samfunnet, mener de. Skal oljeplattformene elektrifiseres, må det skje vha havvind.


Det mest effektive for å redusere klimagassutslippene hadde vært å produsere mindre olje og gass, kombinert med å fortsette utviklingen av alternativene til fossil energi så man også reduserer etterspørselen etter olje og gass.

Vi er enige i at Stortinget bør stoppe elektrifisering av sokkelen med kraft fra land. Regjeringen får ikke ofre Norges grønne omstilling til fordel for en næring som uansett skal fases ut. Produksjon av batterier og grønt hydrogen, elektrifisering av landbasert industri og av transport- og byggenæringen må få førsteretten til fornybar energi som Norge produserer på land.

Som NVE-direktøren sier 17. desember til E24: «Elektrifiseringen er et veivalg i energipolitikken». Det er avgjørende at den fornybare energien som skal brukes til å erstatte forurensende energiproduksjon på plattformer ikke skaper forsyningsproblemer for resten av samfunnet. Det kan virke selvsagt. Vanligvis stoler jo folk på at deres representanter sørger for stabil og forutsigbar energiproduksjon, men utviklingen av strømmarkedet i det siste ligner veldig lite på stabilitet.

Det står i Hurdalsplattformen: «Elektrifiseringen av sokkelen skal i størst mulig grad skje med havvind eller annen fornybar strøm produsert på sokkelen». Havvind er en fremtidsorientert næring som flere land og selskaper allerede satser på, og som har potensiale til å skape tusenvis av nye, grønne arbeidsplasser. Bunnfast havvind er allerede lønnsomt i land som Danmark, Irland, Skottland og innen kort tid vil flytende havvind bli lønnsomt ettersom teknologien utvikler seg. Elektrifisering av oljeplattformer med havvind gir bedre mening enn med kraft fra land, da installasjonene kan fortsette å produsere verdifull fornybar kraft etter utfasingen av fossile brensler. Dette forutsetter at det også legges kabler fra havvindmøllene til land. Politikerne må legge til rette for at selskaper og staten kan utvikle fornybar energiproduksjon som havvind i stort nok omfang, raskt nok og uten å ødelegge sårbare naturressurser. Kompetanse og geografisk beliggenhet gjør Norge til et perfekt sted når det gjelder å utvikle havvind. Det vil både kutte utslipp og skape mer varige jobber enn i oljenæringen. Det haster nå.

Fremskrittspartiet fremmet like før jul dette forslagetStortinget ber regjeringen stoppe videre elektrifisering av norsk sokkel med strøm fra land. Miljøpartiet de Grønne støtter dette forslaget, og det er ganske uvanlig at MDG støtter noe som kommer fra Frp. Representanter fra flere andre partier er også enige i forslaget, men så vidt vi vet, har forslaget foreløpig ikke flertall. Besteforeldrenes Klimaaksjon og Greenpeace oppfordrer alle folkevalgte å støtte Frps forslag. Ikke la partitaktiske hensyn ødelegge! Dette er et fornuftig forslag!


Spre klimavett,
del denne saken!

1 kommentar

  1. Ståle Pedersen | 06.01.2022

    Vi bør verken elektrifisere sokkelen eller bygge ut havvind!

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*