Barnas ansvar?

hundvåg
Fra Barnas klimarapport: Klasse 7 C, Hundvåg skole i Stavanger, er blant dem som har bidratt til rapporten.

«Barn har ikke tid å vente til vi styrer landet. Derfor trenger vi at de voksne tar ansvar og er modige.» Det var budskapet klimaminister Barth Eide fikk høre i dag, da en gruppe fra Miljøagentene møtte ham for å overrekke den rykende ferske «Barnas klimarapport 2021». Den er basert på tusenvis av innspill fra hele landet og skrevet av Barnas klimapanel.

NORSKE BARN VIL ta vare på naturen, kutte klimagassutslippene og senke forbruket. Norske barn krever at de skal bli tatt på alvor, og er opptatt av å ta vare på naturen og hverandre, på tvers av generasjoner og landegrenser. Du kan du lese rapporten her. Videoen under viser hvordan det var da en gruppe fra Barnas klimapanel møtte klima- og miljøministeren med den ferske rapporten.

Fra rapporten:

  • De fleste av verdens land er bundet av Parisavtalen, som sier at vi må gjøre alt vi kan for at gjennomsnitts- temperaturen på jorden ikke skal stige med mer enn 1,5 grader, og absolutt ikke mer enn to grader innen århundrets slutt. Hvis vi ikke klarer å begrense oppvarmingen vil havet stige, dyrearter dø ut, ekstremvær bli mer utbredd, det vil bli mer økonomisk ulikhet og konflikter. Avtalen forventer også at rike land som Norge viser vei.
  • Barn og unge er veldig opptatt å ta vare på regnskogen, havet og annen natur. Det er viktig for dem at dyr og planter skal ha et sted å leve. Mange vokser opp langs kysten, i nærheten av en skog, eller nær andre natur- områder. Nærområdene betyr som regel mye for de som vokser opp, og barna vil unngå at de ødelegges.
  • Klimaendringene er ikke noe ett parti, én by eller ett land kan løse selv. For å løse vårt felles problem er vi nødt til å samarbeide over landegrenser og allianser i politikken. Klimaendringene skal ikke gjøres til et politisk spill. Derfor må de som bestemmer begynne å samarbeide om videre avtaler og planer sammen, og følge avtalene som blir laget.
  • Barn ser de store linjene, og behovene for at politikere og de som bestemmer legger til rette for endring, men også at barn selv kan ta en rolle i det grønne skiftet. For å gjøre det lettest mulig å ta miljøvennlige valg for oss alle, bør de voksne stemme på politikere som gjør det enkelt for folk å leve miljøvennlig i hverdagen. Politikerne må ta dette ansvaret. Miljøvennlige varer bør være de billigste i butikken. Det må lønne seg å handle, spise og være miljøvennlig.

Klimapanelet har høye forhåpninger om hva den norske delegasjonen skal få til på klimatoppmøtet, og alle de åtte barna i Barnas klimapanel reiser til Glasgow andre uka i november.


Barnas klimapanel ble dannet i 2015. De videreformidler barns forslag, tiltak, krav og innspill til dem som bestemmer.

 

Spre klimavett,
del denne saken!

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*