Klar tale fra akademikere

  • EMNER:
  • PUBLISERT:
    onsdag 9. jun 2021
  • AV:
    Redaksjonen
vit

Det Norske Videnskabs-Akademi mener regjeringa skjønnmaler og undervurderer utfordringene for en kunnskapsbasert, realistisk klimaløsning. «Det trengs omfattende omstilling som vil berøre oss alle i løpet av meget kort tid – ti år er lenge i denne sammenheng», heter det i en artikkel av Hans Petter Graver og Nils Chr. Stenseth.

Professorene Graver (t.v.) og Stenseth er henholdsvis preses for Vitenskapsakademiet og leder for Akademiets utvalg for klima, miljø og ressursbruk. Temaet for artikkelen i forskersonen.no er regjeringens klimamelding som nylig ble behandlet av Stortinget, – med en optimistisk tone de to forfatterne ikke finner grunnlag for i kunnskapen vi har om klimaendringene og de krevende politiske mottiltakene.

«Klimaendringenes faktiske konsekvenser for samfunnet – klimarisikoen vi løper – blir stadig innskjerpet av fagfolk. Dette gjelder ikke minst for mat- og energiproduksjonen, og for disponeringen av landarealene. Vi kan alt ha passert kritiske terskelverdier i klimautviklingen, som gjør at utviklingen ikke lar seg stoppe eller reversere, selv om global oppvarming flater ut.»

Graver og Stenseth er kritisk til at Norges rolle som importør av konsumvarer ikke blir reflektert inn i klimameldingen og ikke har en plass i det norske klimaregnskapet. Det samme gjelder vår rolle som petroleumseksportør. «Norge bør bruke sin posisjon som petroleumsleverandør og forbruksimportør til å drive fram internasjonalt samarbeid om hvordan produksjon av olje, gass og kull skal bygges ned for å være i samsvar med Paris-avtalens målsettinger.»

Les hele artikkelen her: Regjeringen skjønnmaler Norges klimapolitiske posisjon

 

Spre klimavett,
del denne saken!

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*