– Trenden må snus

svein-fivh
Foto: Arne Storrønningen /FIVH

Vil du ha en kvalifisert vurdering av hvor vi står, i møte med klima- og naturkrisene? Da kan du delta på webinaret til Besteforeldrene i Agder tirsdag 13. okt., med Svein Tveitdal som innleder. Da vi intervjua den tidligere FN-direktøren i april i år, etterlyste han samme handlekraft som under koronakrisa. – Det vi trenger nå er statens massive bruk av midler mot en bærekraftig framtid.

Link til webinaret: https://us02web.zoom.us/j/87054660422 Vi har plass til 100 deltakere. Du kan kople deg til med PC, MAC, nettbrett eller smartphone.

Vil ha dugnad for grønt skifte
13. april 2020

Når en kortsiktig fare truer har vi vist at vi er i stand til å mobilisere enorme ressurser for å redde liv og unngå økonomisk sammenbrudd, fastlår Svein Tveitdal. Mobiliseringen norske politikerne har gjennomført har vært basert på beste kunnskap fra fageksperter, og har grunnleggende støtte i befolkningen. Norge topper lista over landenes evne til å overvinne kriser som den vi er inne i nå basert på forhold som politisk stabilitet, økonomisk styrke, tillit og åpenhet.

Spørsmålet er om evnen er til stede for å handle tilsvarende resolutt og kunnskapsbasert for å møte kriser som vi vet kommer, men ikke rammer oss akkurat nå?

Svein Tveitdal har vært direktør for FNs miljøprogram med ansvar for sekretariatet til Klimapanelet. De senere år har han reist land og strand rundt og holdt foredrag for norsk skoleungdom om den globale klimasituasjonen. Han har stor forståelse for at det meste nå handler om korona, men ber oss også om å ha det mer langsiktige perspektivet på plass.

– For mens pandemien vi er midt inne i er kortvarig, representerer klimakrise og tap av natur en langt større trussel, og den går ikke over.  Som under finanskrisen i 2008 går nå globale utslipp av klimagasser ned, og vi ser enkelte dyre- og fuglearter blomster når de får være i fred fra oss mennesker. Men om vi etter dette vender tilbake til business-as-usual, vil de enorme ressursene vi har mobilisert ikke ha bragt oss et skritt framover. Benytter vi ikke muligheten vi har nå til å snu trenden vil klimakrise og naturtap møte oss som knyttneveslag om ikke så alt for lenge, og vil denne gangen være av eksistensiell karakter.

Vi kan hvis vi vil
Det er mange som ser de positive perspektivene koronapandemien åpner opp for. I en kommentar nå i påska skriver 12 europeiske klima- og miljøministere – herunder alle fra nordiske medlemsland – at en europeisk «Green Deal» må stå sentralt i den økonomiske gjenoppbyggingen som kommer. Tidligere generalsekretær i FN, Ban Ki-moon, sier at «vi må lege planeten om vi vil lege oss selv», og at massive investeringer i grønn teknologi i løpet av neste tiåret vil gi oss flerdobbelt tilbake i netto fordeler og bidra til å restaurere vår ødelagte natur. Paven sier at koronapandemien kan være naturens respons på klimakrisen. Og mange andre kommer med tilsvarende uttalelser.

– 1,7 milliarder mennesker befinner seg nå i krisemodus og mobiliseringen vi ser av økonomiske ressurser er enestående i fredstid. Pandemien har gitt oss en unik mulighet til å videreføre denne gigantiske globale dugnaden mot å nå globale klimamål og bevaring av natur, sier Tveitdal.

Men når det gjelder å utnytte denne muligheten, er Norge så langt fra ledende – slik vi har vært når det gjelder å møte en akutt helsetrussel. Under koronaradaren, og med rekordlav oljepris i et marked som flyter over av olje, ønsker regjeringen tvert om å åpne 36 blokker for oljeleting og la staten ta nesten hele det økonomiske ansvaret. Det er det siste vi trenger akkurat nå, slik Svein Tveitdal ser det.

– Subsidiering av olje- og gass i denne situasjonen vil binde oss ytterligere til «fossilmasta». Satsing på fornybar energi og grønne løsninger i et omfang langt større enn før pandemien vil legge grunnlag for et best mulig samfunn for våre barn og barnebarn. Dette er en mulighet vi nå ikke må la gå ifra oss!

PLACE DE REPUBLIQUE november 2015: En fonøyd Svein Tveitdal har skrevet under på den høtidelige erklæringen fra den amerikanske grasrotorganisasjonen Moms Clean Air Force.

 

Spre klimavett,
del denne saken!

1 kommentar

  1. Tone Toft | 13.10.2020

    Ja, dette er kjempebra. Et kjærkomment initiativ fra Svein Tveitdal. Koronakrisa bør virkelig gi lærdom som kan overføres til den enda større natur og klimakrisa vi alle opplever. Det er bare så trist at den norske regjering og styresmaktene forøvrig ikke evner å ta denne situasjonen på alvor. Personlig mener jeg at demokratiske spilleregler ikke gjelder slik de skal – særlig fordi vitenskapelige fakta og forskerresultater blir ignoirert når det gjelder å ta vare på natur, miljø og klima. Vi som kjemper en aktiv kamp mot den vanvittige raseringa av norsk natur som vindkraft representerer opplever at naturens verdi ikke blir hensynstatt. Til tross for all kunnskap og og fakta som er publisert av FN, NINA og mange flere instanser. Dette er skremmende. Naturtapene er store og omfattende og økosorg er faktisk blitt et begrep blant folk som opplever at deres nære naturområder blir omgjort til gigantiske industriområder som vi aldri har sett makan til. Hvordan skal vi få norske myndigheter til å tenke langsiktig når det gjelder å delta i den globale natur og klimakampen? Hva er det med dette landet som så ensidig fokuserer på økonomisk vekst og kortsiktig profitt og som fører en politikk som så åpenbart vil føre til en særdeles vanskelig og skremmende fremtid for kommende slekter?

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*