Natur- og kulturarv trues

  • EMNER:
  • PUBLISERT:
    lørdag 30. mai 2020
  • AV:
    Redaksjonen
vega 7

Hvilke verdier ønsker vi å formidle til barn og barnebarn? Spørsmålet reises av medlemmer i Besteforeldreaksjonen i Brønnøysund Avis, og det dreier seg om Vegaøyene på Helgeland, – unikt verdensarvområde som nå trues av kortsiktige økonomiske hensyn, etter at verdens største oppdrettsselskap Mowi har fått tillatelse fra Klima- og miljødepartement til fiskeoppdrett i området.

Fra artikkelen:

Det finnes levende bevis på at verdier er tatt vare på gjennom historiens gang, og at lokal kultur er blitt verdsatt. Vi voksne kan etterlate oss noe som viser forholdet mellom natur og kultur, og opprettholdelse av identitet gjennom lokal forankring i næringsutøvelse. Vi har arv som både har lokal og universell interesse.

Vegaøyene rommer en verdensarv som er tatt vare på og videreført i generasjoner. Et unikt samspill mellom menneske, ærfugl og landskap, som har eksistert i ca 1.500 år med innsanking av dun fra ærfugl, står nå i fare for å bli skadelidende. Det er skremmende og opprørende. Vi har en miljøpolitisk myndighet som altså gir grønt lys for oppstart av oppdrettsanlegg uten å vurdere hvilke konsekvenser det vil ha for verdensarven i området.

Det er bekymringsfullt dersom man ikke har andre verdiprioriteringer enn en begrenset og kortsiktig økonomisk inntjening og noen få arbeidsplasser. Barn hører i dag mye om klima og miljø-ødeleggelser, for eksempel at dyrearter forsvinner. Når verdensarv ikke beskyttes, er det en trussel mot våre etterkommeres mulighet til å glede seg over tidligere tiders verdiskaping og betydningen av varsomt samspill mellom natur, kultur og dyreliv.

Toril Jenssen, Tromsø
Nina Levin, Ski
Medlemmer av Besteforeldrenes klimaaksjon

Spre klimavett,
del denne saken!

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*