Klimafornekting er kunnskapsnekting

Hans Martin foreleser

Professor emeritus i miljøkjemi, Hans Martin Seip, har i mange år arbeidet med klimaforskning og formidling. Fra 2006 til 2015 satt han i styret for Besteforeldreaksjonen.

Hans Martin Seip har til tider valgt å ta debatten med klimafornektere, og saklig imøtegå dem. Erfaringene er summert i argumentsamling om klimaskepsis og fornekting, der han kommenterer påstander han mener går igjen. – Jeg opplever vel at mange synes uimottakelige for faglige argumenter. Likevel tenker jeg det kan være nyttig å se hva vitenskapen faktisk sier – for andre.

Tar plass i det offentlige rom
– Etter å ha fulgt debatten lenge, vil jeg si at noe av det mest påfallende er hvordan de samme tingene blir gjentatt i det uendelige, uten belegg, sier Seip. Det blir et slags «klippe, klippe», som den berømte kjerringa i eventyret. Det gjelder blant annet påstanden om at det ikke har vært noen global temperaturøkning siden 1998. Det er dokumentert feil og blir bare mer og mer feil jo mer kunnskap vi får. En annen påstand er at klimamodellene ikke er korrekte – som om noen skulle ha påstått at de er perfekte, eller at de skulle være klimaforskningens eneste hjelpemiddel.

Men hva tror du driver disse folka? Hvor henter de det veldige engasjementet sitt fra?
– Det er sannelig ikke godt å si. Det er jo nesten imponerende! Men jeg tror vi kan slå fast at miljøproblemer har en tendens til å skape en polarisert debatt. Jeg var selv engasjert i forskning på sur nedbør, og vi hadde noe av det samme den gang. Fra utlandet vet vi at noen av skeptikerne blir finansiert av oljeindustrien. Jeg har ikke noe grunnlag for å anta at det gjelder i Norge. Noen har vel bare et ønske om å markere seg. Det er jo også behagelig å bagatellisere klimakrisen – da kan man fortsette som før uten dårlig samvittighet. Det triste er at de tar plass i det offentlige rom, og dermed oppmerksomheten bort fra det vi bør diskutere: hvilke tiltak som er nødvendige for å redusere utslippene raskt nok.
– Spesielt i USA er situasjonen alvorlig. Environmental Protection Agency (EPA) er i dag ledet av klimafornektere. Samtlige republikanerne som forsøkte å bli partiets presidentkandidat i 2016, var mer eller mindre fornektere. Senator Ted Cruz hevdet at de han omtalte som klimaalarmister, kunne sammenliknes med folk som trodde jorda var flat. Selv var han som «Galileo Galilei».

Hans Martin Seip synes det er viktig å minne om at klare advarsler om klimakrisen nå kommer fra mange hold, blant annet i rapporten World Economic Forum nylig publiserte «The Global Risk Report, 2020». For første gang kommer miljøproblemer som svikt i bekjempelse av klimaendringer og ekstremvær øverst på lista. Det ledende tidsskriftet Nature skrev i en leder i 2018: «Å redusere karbonutslippene betyr å ta smertefulle avgjørelse: stoppe nye investeringer i leting etter og produksjon av fossilt brensel, og så stenge eksisterende anlegg.»

Gjengangerne
Dette er de åtte hovedpåstander Hans Martin Seip erfarer går igjen blant klimafornektere:

Påstand 1: Klimaet har alltid forandret seg
Påstand 2: Det dreier seg om naturlige variasjoner, drevet av sola
Påstand 3: Temperaturstigning skyldes ikke mer CO2 i atmosfæren
Påstand 4: Det er ingen konsensus blant forskerne
Påstand 5: Klimamodellene er upålitelige
Påstand 6: Temperaturmålingene er upålitelige
Påstand 7: Det er blitt mer havis i Antarktis
Påstand 8: Det har ikke vært noen temperaturøkning siden 1998

">
Spre kunnskap –
del denne saken!

!Vær den første til å kommentere

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*