– Vindkraft, nei takk!

vindmølle vinge

Er vindkraftutbygging nødvendig pga klimakrisa? Eller en forverring av naturkrisa og naturtapet? Som organisasjon har Besteforeldreaksjonen valgt å ikke mene noe om saken, men leve med ulike syn. Det forhindrer ikke at mange medlemmer har et sterkt engasjement – som Aase Årvik i Drammen, som mener vind-industrien bidrar til å ødelegge muligheten for opplevelse av intakte og uberørte landskaper.

1.oktober gikk høringsfristen ut når det gjaldt NVEs forslag til en nasjonal ramme for vindkraft på land. Jeg var en av de over 5.000 som sendte inn høringssvar til regjeringen. Jeg velger her å dele med Drammens Tidendes lesere min bekymring.

Jeg er bestemor til to og holdt akkurat tale til den minste på hennes navnedag der jeg sa bl.a.: Bestemor er opptatt av natur og klima, og dette er bekymringen jeg har for dere to, hvordan vår natur, havet og klima endrer seg. Da jeg fikk vite første gang at jeg skulle bli bestemor så meldte jeg meg inn i Besteforeldrenes Klimaaksjon, og er blitt bestemorsaktivist som demonstrerer og deltar på aksjoner. Og det er mye å kjempe for! Det er mye som har skjedd i min levetid som må stoppes og håndteres.

Plast begynte man å eksperimentere med på begynnelsen av 1900-tallet, men det var først etter krigen plastproduksjonen kom virkelig i gang, ca. fra 1950. Så på 70 år har vi fylt havene med plast, altså i min tid.

Jeg husker også godt at bilrutene i min barndom ble fulle av møtende insekter som klistret seg fast. I dag møter bilruta sjelden en eneste flue.

La meg ta det siste først, dette med insekter. For ikke lenge siden kunne man lese på NRK.no at tysk vindkraft årlig dreper 1.200 tonn insekter. På forskning.no sto det å lese 13. september i år at Tyskland nå bevilger 100 millioner euro årlig for å beskytte insekter. I april kunne vi lese de dystre spådommer som sier at med den takten våre insekter dør, så gir det oss 100 år igjen om vi fortsetter på samme vis med å ødelegge vår natur. Uten insekter intet liv. (Rapport: Biological Conservation, Worldwide decline of the entomonfauna)

I tillegg vet vi at vindkraften dreper hubroer, ørner og andre fugler. Jeg sier nei til en slik drapsmaskin.

I vår kom den dystre rapporten til FNs naturpanel IPBES. Rapporten gjør rede for naturens tilstand og konsekvenser for menneskers livsgrunnlag. Den sier bl.a. at den største trusselen mot biologisk mangfold er at vi bygger ned arealene hvor artene lever. Da handler det om å ikke tillate store byggeprosjekter i intakt og verdifull natur sånn som vi nå ser med vindparkene.

Rapporten hevder at vi i iveren etter å redde klimaet ofte har glemt å ta hensyn til naturmangfoldet. I visse tilfeller kan klimatiltak være skadelig for naturen. FNs naturpanel ser utviklingen som den sjette masseutryddelse og estimerer at bare 10 % av landjorda vil være uberørt av mennesker i 2050.

Vi må stoppe opp og ikke gjøre flere irreversible utbygginger i uberørt natur. Jeg ønsker for mine barn og barnebarns fremtid at de konsesjoner som allerede er gitt blir reversert og fremtidige vindkraftplaner i uberørt natur stoppes.

Vår uberørte natur er viktig for vår psykiske og fysiske helse. Det står å lese i rapporten fra FNs naturpanel at vi må fjerne koblingen mellom et godt, meningsfylt liv og stadig økende materielt forbruk.

I denne forbindelse tror jeg mange som jeg kan finne mye godt, ja et meningsfylt liv i naturen. Det vi da ønsker er å se på er uberørt natur, ikke vindmøller. Vi ønsker stillheten, ikke suset fra vindmøller. Vi ønsker ikke inngrep og ferdsel som følge av nye veier som etter planen skal bygges til vindparkene og forurensningen som vil komme fra dette.

Jeg sier nei til at vindparkene skal ødelegge mine barn og barnebarns fremtidige opplevelse av den naturen jeg som bestemor er glad i.

Jeg lar Greta Thunbergs ord fra hennes tale i FN bli mine med et par endringer: Dette er helt galt. Jeg skulle ikke vært nødt til å skrive dette. Jeg skulle kost meg med mine barnebarn i stedet. Med disse planene stjeler dere drømmene mine og fremtiden til mine barn og barnebarn.

PS: Torsdag, 10 oktober kommer professor i biologi Dag O. Hessen til Drammen bibliotek klokken 19.00 og skal snakke om hvilken natur vi kan forvente oss i fremtiden. Et foredrag jeg ikke vil gå glipp av

Aase Årvik er bestemor til to og sitter i styret i BKA Drammen. Aller best trives hun ute i naturen, og hun er frivillig i DNT, vedlikeholder turstier og er hyttetilsyn.

Spre klimavett,
del denne saken!

4 kommentarer

 1. Steinar Winther Christensen | 10.10.2019

  Takk Aase for at du så tydelig sier fra i vindkraft-på-land saken! Dessverre klarte ikke landsmøtet å lande en uttalelse mot vindkraft. Kanskje neste gang et slikt forslag kommer opp.

 2. Kristin Aspelund | 10.10.2019

  Det er heldigvis etablert en felles organisasjon MOTVIND NORGE for alle de gruppene rundt om i landet som kjemper mot vindkraft på land. Nå har denne organisasjonen utarbeidet en arealrappoert som viser at konsekvensene ved vindkraft-utbygging berører et betydelig større areal enn referert av MVE og vindkraftbransjen. Se:
  https://www.harvestmagazine.no/pan/hvor-store-areal-beslaglegger-vindkraftanleggene

 3. Kristoffer Rypdal | 01.01.2020

  Jeg er nestleder i BKA Tromsø og omegn, og er overbevist om at vindkraft på land er et helt nødvendig element i en strategi for rask reduksjon i utslippene, fordi det er den eneste fornybare energikilden som i dag kan utkonkurrere fossil energi i Norge. Halvparten av Norges energiproduksjon er i dag fossil, og landbasert vindkraft må til når landet skal elektrifiseres i løpet av tiåret som ligger foran oss. Jeg aksepterer at det er ulike meninger om dette innen BKA, og mener det var helt riktig av landsmøtet å avvise å gjøre BKA til en nei-til-vindkraft organsisasjon. Steinar Winther Christensen må som alle andre få trykke sin mening om dette når saken behandles på landsmøtet, men jeg synes det er skuffende og splittende at han i denne kommentarspalten signaliserer så tydelig at han som leder av BKA vil arbeide for et annet vedtak ved neste korsvei. Et vedtak som vil føre til at BKA vil miste undertegnede som medlem.

 4. Steinar Winther Christensen | 02.01.2020

  Jeg er tror fortsatt at vindkraft på land ikke kan konkurrere ut vår fossile industri. Denne industri vil uavhengig av vindkraft leve sitt eget liv. I så fall må slik utbygging skje i et kolossalt omfang og på sterk bekostning av mye uberørt natur. Annerledes om vindkraft bygges på allerede eksisterende utbygde områder, langs veier etc slik som feks i Nederland.
  Og hva med å gi opp for det stadig økende forbruk og energibehov uten å se på mer enøk og forbrukskritikk, bedre opprustning av vår vannkraft.
  Mht vindkraft ligger enorme muligheter for Norge i flytende vindkraft til havs syd i Nordsjøen nær Europa og som også ville gitt betydelige arbeidsplasser i den grønne omstilling. Det tror jeg på

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*