Klimakrisen er en helsekrise

  • EMNER:
  • PUBLISERT:
    onsdag 31. jul 2019
  • AV:
    Redaksjonen
gw-people-family-on-beach

Lederartikkelen i siste nr av Tidsskrift for Den norske legeforening er skrevet av Gunnar Kvåle, lege, professor og tidligere leder av Senter for internasjonal helse i Bergen. Han er styremedlem i Besteforeldrenes klimaaksjon, og opptatt av forskeres samfunnsmessige rolle og ansvar. «Vi som vet hva manglende klimahandling fører til, har større ansvar enn andre for å gå i front i klimakampen.»

Økende bevissthet
Til oss sier Kvåle at han satte stor pris på å bli bedt om å skrive dette for tidsskriftet. – At det skjer nå henger selvfølgelig sammen med økende bevissthet og at klimasaken er blitt mer aktuell og med en større mediainteresse. Internasjonalt har medisinske tidsskrifter som The Lancet og British Medical Journal i mange år hatt bred dekning av helseeffekten av klimaendringene, med redaktørene og andre kjente medisinere som pådrivere. Også i Legeforeningen og blant norske leger ser stadig flere dette som en viktig helsesak, som den medisinske profesjonen bør engasjere seg i.

Fra lederartikkelen:

En global temperaturøkning på tre grader vil føre til en lang rekke helseutfordringer og betydelig folkedød. For å hindre dette må gjennomgripende endringer i politikk og samfunn raskt på plass.

Medisinske tidsskrifter har i mange år advart mot helsekonsekvensene. Underernæring, sult, diaré og andre infeksjoner forventes å øke. Alt nå er det en klar økning i hetebølger som kan være dødelig for friske mennesker uten tilgang til kunstig avkjøling. Havstigning vil gjøre store områder ubeboelige, og mange millioner blir tvunget på flukt. Dette gir stor risiko for konflikter og krig, med ytterligere tap av menneskeliv som følge. Angst og depresjon knyttet til ødeleggelser ved ekstreme værsituasjoner er beskrevet.

I USA har mer enn 70 organisasjoner for helsearbeidere, blant disse den amerikanske legeforeningen og flere spesialistforeninger, nylig gått ut med et opprop med overskrift «Klimahandling for helse». Her kreves det at politikere innser at klimaendringene er en helsekrise, at USA må følge opp Parisavtalen og et raskt skifte fra kull, olje og gass til fornybar energi.

I Norge har Legeforeningen vedtatt en resolusjon om klima, miljø og folkehelse der det legges vekt på foreningens internasjonale pådriverrolle. Hvis foreningen i tillegg brukte sin posisjon som helsepolitisk rådgiver for norske myndigheter til å si tydelig fra om de alvorlige helsekonsekvensene forbundet med Norges klima- og oljepolitikk, ville det kunne få stor betydning.

 

Spre klimavett,
del denne saken!

1 kommentar

  1. Ketil Lund | 05.08.2019

    Veldig bra, Gunnar Kvåle, skal sørge for å få det frem i klimarettssaken som skal,opp i lagmannsretten i november, mvh Ketil Lund

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*