Nå kommer småbarnsforeldrene

our kids climate
Foto fra Our Kids Climate, internasjonalt nettverk for klimaengasjerte foreldre og andre foresatte.

«Det er vi gamle som må redde verden, de unge har ikke tid», er det blitt sagt. Det vil småbarnsmødrene Anne Nordheim O’Hare og Sissel Marit Ringstad få gjort noe med, og har startet Småbarnsforeldrenes klimaaksjon. Barna deres er for små til å streike, men foreldrene stiller seg helhjertet bak skolestreikene for klima, sier de. Du kan se og skrive under på oppropet deres her.

Sissel Marit Ringstad

Vi er to småbarnsforeldre, bosatt i Oslo, som i økende grad de siste årene har kjent på angst og frykt for hvilken verden det er vi er i ferd med å overlate til barna våre, forteller Anne Nordheim O’Hare. – Vi tror at dette er følelser som mange småbarnsforeldre deler, og opprettet derfor den 30. april Facebook–gruppa «Småbarnsforeldrenes klimaaksjon». Gruppen er tenkt at skal være et sted hvor foreldre kan dele erfaringer og tanker knyttet til det å forsøke å bidra til en mer bærekraftig verden for våre felles barn. Den har i nå ca 2000 medlemmer.

Anne Nordheim O’Hare

– Vi vil jobbe med å få underskrifter på oppropet frem til 17. august, hvor vi planlegger en festivaldag i Oslo der vi håper å få overlevert oppropet til relevante politikere, og der vi vil legge opp til at folk i Facebook-gruppen kan møte hverandre «i levende live», for å se og kjenne litt på det at vi er mange, og vi er et fellesskap.

– Ut over dette har vi ingen andre konkrete planer foreløpig, men vi opplever at gruppens medlemmer er veldig engasjerte og at det er mye initiativ, så man skal ikke se bort fra at den kan utlede nye prosjekter etter hvert, avslutter Anne Nordheim O’Hare.

VI STØTTER SKOLESTREIKERNE:
FØLG OPP KLIMAKRAVENE NÅ!

«Når vi setter barn til verden, så er det viktig hva slags samfunn vi overlater til dem. Vårt mål er at det samfunnet vi overlater til våre barn og unge, er i minst like god stand som det vi selv overtok fra våre foreldre. (…) Det er barna som skal føre vårt samfunn videre.»

Disse kloke ordene er ikke våre. De er hentet fra Erna Solbergs nyttårstale, men det er som vi skulle ha skrevet dem selv.

“Vi” er en stor gruppe foreldre for barn som fortsatt er for små til å streike for klima fredag 24.05.2019, og alle andre fredager dette året. På vegne av barna våre stiller vi oss helhjertet bak skolestreikerne, som krever at norske myndigheter:

 • Kutter 65 prosent av norske utslipp innen 2030
 • Gir 65 milliarder årlig til klimafinansiering i u-land
 • At det ikke deles ut flere, nye oljelisenser

Våre barn er for små til å ha en egen stemme. De har heller ikke innarbeidet vaner. Vi som foreldre skal hjelpe dem til å bli gode miljøborgere, både gjennom levesett og ved politiske valg. Vi forstår at vi må endre våre forbruksmønstre, og at det er vår jobb å lære ungene våre om dette. Men det vi gjør på hjemmebane er bare dråper i havet dersom det ikke følges opp av store systemendringer.

Vi ønsker politikere som står sammen med oss, og tar et felles ansvar for de yngste generasjonene. De som skal leve her i hundre år til, og som ikke kan bli overlatt til seg selv. Vi foreldre ønsker derfor å se tydelig at dere, myndighetene, tenker så langsiktig på våre barns liv, som vi selv gjør.

Per i dag ser vi få folkevalgte som tar dette ansvaret på fullt alvor. Vi ser ingen store omveltninger, ingen vilje til å ta upopulære valg for å sikre ungene våre en framtid. Vi – foreldrene som har signert dette oppropet – forsøker å ta slike vanskelige valg i våre liv. Nå trenger vi at dere følger opp med konkrete politiske tiltak.

Fordi vi kan ikke trekke opp stigen etter oss. Barna våre har ikke bedt om å arve den store opprydningsjobben etter vårt hemningsløse forbruk. Vi – og dere – skylder alle verdens barn en trygg framtid.

Skrevet av Sissel Marit Ringstad, Oslo, forelder til to barn, og Anne Nordheim O’Hare, Oslo, forelder til ett barn, på vegne av Småbarnsforeldrenes klimaaksjon.

Spre klimavett,
del denne saken!

2 kommentarer

 1. Gro Nylander | 02.06.2019

  Jeg hadde gleden av å møte flere av disse entusiastiske småbarnsforeldre, med og uten barnevogn, under siste skolestreik. De var så flotte, og representerer et viktig segment av befolkningen. Noen av dem er sikkert i gjentatte barselpermisjoner, og med litt hell har de overskudd til å bidra. Initiativet ønskes hjertelig velkommen! Deres små barn har den lengst forventede levetiden av alle på kloden. Desto viktigere at den forblir bra å leve på.
  Lykke til! Beste hilsen Gro Nylander

 2. Elisabeth Johnstad Kyvik | 03.06.2019

  Bravo!! Vi jobber med det samme mål for øye!! Hilsen Elisabeth Johnstad Kyvik – Besteforeldrenes Klimaaksjon /Haugesund

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*