Snart marsjerer vi igjen!

  • EMNER:
  • PUBLISERT:
    mandag 20. mar 2017
  • AV:
    Redaksjonen

Lørdag 22. april vil March for Science Norway ha alle som er opptatt av kunnskap og demokrati ut i gatene. Det er en del av en verdensomspennende markering. Bakgrunnen er valget av en klimafornekter som tror på «alternative fakta» som president i USA, og forbildet er Women’s March on Washington som gikk 21. januar.

«Vi går for retten til å drive vitenskap, formidle vitenskap, samarbeide for å bygge videre på den beste kunnskapen, tenke kritisk og fremme bærekraftige beslutninger basert på vitenskapelige fakta. Det er selve ryggraden i et demokratisk samfunn», heter det i appellen fra de norske arrangørene.

Vil involvere mange
Stefanie Brendecke er lege og forsker ved Oslo Universitetsssykehus og med i organiseringen av March for Science i hovedstaden. I Norge planlegges det markeringer også i Bergen, Tromsø og Trondheim, forteller hun. I tillegg er det meldt interesse i Bodø og Stavanger og kanskje flere steder. For tida jobber hun for å etablere kontakt med en rekke organisasjoner som blir bedt om å slutte aktivt opp om arrangementet 22. april.

– Det gleder oss at Besteforeldrenes klimaaksjon som en viktig samfunnsaktør vil støtte initiativet og spre ordet videre til andre! Jeg ble kjent med dere gjennom Women’s March Norway. Jeg liker det dere står for, at dere tar ansvar for klimasituasjonen og vil bidra til dialog mellom generasjonene. Hvis vitenskap og vitenskapelige funn undergraves eller til og med avvises, er det mye som er truet. Ikke minst klima- og miljøpolitikken, og grunnlaget for utvikling av fornybar energi for å redusere vår avhengighet av fossil energi og fremme en økologisk bærekraftig utvikling.

– Vi ønsker å involvere så mange som mulig i denne demonstrasjonen, og så stor samfunnsmessig bredde som mulig. Det er viktig at også folk som ikke selv er direkte involvert i forskning, slutter seg til for å vise at vi står sammen i forsvar for kunnskapens grunnleggende rolle i demokratiet. Det er det det dreier seg om!

Flere måter å støtte marsjen

  • Spre ordet videre til andre slik at de blir bevisste på tematikken, oppmerksomme på arrangementene, kan delta i markeringene, kan stille opp som frivillige medhjelpere og/eller støtte oss med en uttalelse, se: http://marchforsciencenorway.com/involvert_n.html
  • Støtte oss med en offentlig uttalelse, det kan både enkeltpersoner og foreninger gjøre, se: http://marchforsciencenorway.com/sponsor_n.html
  • Støtte oss økonomisk, fordi det ikke er en stor organisasjon som står bak arrangementene. March for Science består av frivillige enkeltpersoner og trenger ressurser til bl.a. utstyr og tillatelser for å holde markeringer i flere byer. Enkeltpersoner kan gi en liten pengegave gjennom vår nettside, se http://marchforsciencenorway.com/n_donate.html

 

Spre klimavett,
del denne saken!

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*