Klima og økonomisk risiko

  • EMNER:
  • PUBLISERT:
    mandag 27. mar 2017
  • AV:
    Redaksjonen
Norwegian Coal Divestment

Oljefondet er etter vedtak i Stortinget i ferd med å selge seg ned på investeringer i alt som ha rmed kull å gjøre. Fra et rent økonomisk perspektiv vil det være fornuftig også å selge Oljefondet ut av alle olje- og gassaksjer konkluderer Vista Analyse i en ny rapport bestilt av Greenpeace. Samtidig legger Norsk Klimastiftelse fram en stor rapport om den finansielle risikoen knyttet til fortsatt satsing på norsk olje og gassvirksomhet. Klimaendringer og klimapolitikk vil forandre både samfunn og økonomi, heter det. Det er stor risiko knyttet både til fysiske klimaendringer og alle forandringene overgangen til nullutslippssamfunnet representerer.

Gjør Oljefondet fossilfritt
I en nyhetsmelding fra Greepeace vises det til at Oljefondet har like mye olje- og gassaksjer som andre fond. Ser man derimot Oljefondet, Folketrygdfondet og statens eierskap i aksjeselskaper (hovedsakelig Statoil) under ett, finner man at Norge eier dobbelt så mye fossile aksjer som hva som er vanlig i markedet. 10 prosent av Norges aksjer er fossile, mens fossile aksjer kun utgjør 5 prosent av det globale aksjemarkedet. Basert på dette konkluderer rapporten med at Oljefondet bør selges ut av olje og gass. Et annet alternativ er å selge Statoil og statens øvrige direkte eierskap i olje- og gasselskaper.

– Denne rapporten gjør det vi har visst en god stund tindrende klart: Norge eier for mye olje og gass. Nå må politikerne ta ansvar, og stoppe Norges doble eierskap i klimaskadelig olje og gass. Det gjør de best ved å fullføre jobben med å gjøre Oljefondet fossilfritt, sier Truls Gulowsen, leder i Greenpeace Norge. I tillegg til at det er samfunnsøkonomisk lurt, vil det også være bra for klima. For mye penger er investert i klimaskadelige virksomheter. Ved å trekke Oljefondet ut av også olje og gass kan Norge bidra til å endre dette. Vi så at andre, store fond fulgte etter når Oljefondet trakk seg ut av kull, sier han.

Klima som finansiell risiko
Klimapolitikk, klimaendringer og teknologiske kvantesprang vil føre til store endringer de neste tiårene. Den nye rapporten fra Norsk Klimastiftelse belyser hvorfor klimarisiko må legges til grunn for investeringsbeslutninger og samfunnsplanlegging.

Klimatrusselen innebærer at de neste tiårene vil by på store dilemmaer og endringer som både investorer, banker, politikere, ansatte i stat og kommuner, bedrifter og samfunnet for øvrig må forholde seg til. Forpliktelsene i Paris-avtalen skal omgjøres til praktisk politikk.

Med rapporten ønsker Norsk Klimastiftelse å bidra til at flere deltar i det offentlige ordskifte om valgene vi står overfor. Hvordan vil klimapolitikk, energiomstilling, teknologiske fremskritt og selve klimaendringene påvirke økonomien? Vi kan si med sikkerhet at den finansielle risikoen er betydelig. Den kan dempes ved hjelp av oppdatert og relevant kunnskap.

Spre klimavett,
del denne saken!

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*