Klimavalgkampanje tar form

solidaritet mellom generasjonene
VELG KLIMA: Klimaseksjonen har vært blant de største under 1. maidemonstrasjonene de siste åra.

Vi er et skritt nærmere en kampanje «Klimavalg 2017», og Klimavalgalliansen har sendt ut en bred appell om økonomisk støtte til sine 60 medlemsorganisasjoner. Greenpeace og Naturvernforbundet har allerede bevilget 10 000 kroner hver og Fagforbundet 50 000. – Styret i Besteforeldreaksjonen skal se på det snarest, og håper også at noen av våre medlemmer og ildsjelder blir med på kronerullinga, sier nestleder Finn Bjørnar Lund. Det viktigste er likevel at folk stiller opp og gjør en innsats med utdeling av materiell, osv. Og framfor alt – sørge for at vi får opp en aktivitet i kampanjegrupper landet rundt slik vi greide i 2013.

finn bjørnar bildeFørste valg etter Paris-avtalen
Finn Bjørnar Lund er glad for at tidligere leder av «Klimavalg 2013», Svein Tveitdal har sagt seg villig til å bidra inn i koordineringsarbeidet. Den gangen ble det gjort en kjempeinnsats som på kort tid resulterte i etablering av femti lokale grupper som arrangerte debatter og sto på stand over hele landet. Situasjonen er på mange vis mer politisk moden nå, med større bevissthet om klimaproblemene, og hvor mye det haster med å gjøre noe for et grønt skifte.

– Det er viktig å synliggjøre den store bredden i Klimavalgalliansen, og at den er voksende. Den består av miljøorganisasjoner, fagorganisasjoner, trossamfunn og kunstnergrupper med flere, som alle står sammen i kravet om en modig og rettferdig omstilling. Allerede har vi fått gitt ut den viktige praktisk-politiske veilederen «10 klimavettregler» som er et grunnlag og en idebank for alle som vil være med og gjøre en innsats. Vi vil også tilby løpesedler, bannere og foredragsholdere for å nå ut til velgerne.

Som alle forstår kommer dette til å koste en del, selv om nesten alt arbeid er basert på frivillig innsats, sier Finn Bjørnar Lund. Når vi har fått tilbakemeldinger og forhåpentligvis mange positive svar fra medlemsorganisasjonene, rett over nyttår, vet vi mer om hvilket ambisjonsnivå vi kan legge «Klimavalg 2017»-kampanjen på. Husk at det gjelder første valget etter at Norge sluttet seg til Paris-avtalen. Det skal merkes!

Enkeltpersoner som ønsker å bidra, kan sette penger inn på Besteforeldreaksjonen bankkonto, merket «Klimavalg 2017».

Svein Tveitdal ledet kampanjen Klimavalg 2013. Nå ønsker han en ny sterk kampanje foran 2017-valget.

Svein Tveitdal ledet kampanjen Klimavalg 2013. Nå ønsker han en ny sterk kampanje foran 2017-valget.

Vi har maksimum tjue år på oss for å avgjøre om neste århundre skal bli menneskehetens beste eller verste, sier Svein Tveitdal. – Etter Paris trenger verdenssamfunnet desperat nasjoner som tar ledelsen, går foran og viser vilje til omstillinger i et omfang og et tempo som monner. Dette kunne vært Norge. Så langt fortsetter vi dessverre å underminere avtalen vi har undertegnet. Men jeg har stor tro på mulighetene. Også fossilpartiene er påvirkelige av presset fra en voksende grasrotbevegelse. Det trengs folkelig trøkk over hele linja, både mot partier, velgere og media. Hvis den norske klimabevegelsen ikke får til en valgkampanje som svir «Pairs-valgåret» 2017, er det for dårlig rett og slett.

 

Spre klimavett,
del denne saken!

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*