Krever at klimaloven styrkes

Nina JensenTil våren skal Stortinget vedta en klimalov. Tidligere har Concerned Scientist og Besteforeldrenes klimaaksjon uttalt seg kritisk til lovforslaget som de mener er for uforpliktende. Nå kommer sju miljøorganisasjoner med en en felles uttalelse. WWF, Naturvernforbundet, Zero, FIVH, Bellona, Sabima, Greenpeace og NU har sendt inn det de kaller en kravliste. – Konsekvensene ved ikke å nå klimamålene verden har forpliktet seg til er dramatiske og vil ha enorm betydning både for økosystemer og menneskerettigheter. Dette er viktig å ha som bakteppe når klimalovens innretning skal fastsettes, sier WWF-leder Nina Jensen.

Ni krav til regjeringen og en norsk klimalov:

  • En klar definisjon på hva lavutslippssamfunnet er, og hva det vil bety for nasjonale utslipp i 2050.
  • Et nasjonalt utslippsmål for 2030, og et eget mål om klimanøytralitet i 2030.
  • Et system som sikrer at klimavirkningene vurderes, vektlegges og synliggjøres i alle relevante offentlige beslutninger, som enkeltvedtak, planer, tildeling av tilskudd og ved offentlige innkjøp.
  • Karbonbudsjetter: Stortinget skal vedta tallfestede utslippstak for utslipp i Norge og for hver sektor i 10-12 års perioder, sammenliknet med hva utslippene var i 1990.
  • Handlingsplaner: Stortinget skal vedta sektorvise handlingsplaner med virkemidler og tiltak for å nå utslippsmålet i en 4-5 års periode.
  • Klimagassbudsjett: Statsbudsjettet skal inneholde en oversikt over tiltak som har konsekvenser for klimautslipp, med finansiering av tiltak i statsbudsjettet og ansvarlig for oppfølging.
  • Krav til at kommuner synliggjør klimavirkningen av kommuneplanen og årsbudsjettet.
  • Et system som sikrer uavhengig faglig grunnlag og kontroll for å vurdere om eksisterende virkemidler er tilstrekkelige for å nå de vedtatte klimamålene.
  • Punktet der regjeringen foreslår å lovfeste seg bort fra muligheten til å holdes til ansvar for klimapolitikken strykes.

– Stortinget ba om en klimalov, men fikk isteden en uforpliktende grønnvasking av regjeringens politikk, sier Truls Gulowsen, leder i Greenpeace. Nå må regjeringen lytte til forskere og en samlet miljøbevegelsen og sørge for at vi får en lov som faktisk bidrar til å kutte utslippene. Poenget med en klimalov er å sikre at samfunnet gjennomfører det vi sier vi vil. Se felles pressemelding fra de sju organisasjonene.

Se også: Besteforeldreaksjonens høringsuttalelse til klimalov.

Spre klimavett,
del denne saken!

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*