Klimalov uten forpliktelser?

nina jensenRegjeringen har nå lagt fram sitt utkast til klimalov etter bestilling fra flertallet på Stortinget. Men forslaget mangler både ambisjoner og forpliktelser, mener WWF som har stått i spissen for arbeidet for en slik lov. I velkjent norsk stil legges det opp til full «fleksibilitet», dvs mulighet for kvotekjøp og liknende. – Lavutslippssamfunnet handler om at det skal være lave utslipp i alle sektorer i Norge. Du får ikke omstilt Norge ved å kjøpe utslippskutt i Spania eller Polen, sier generalsekretær Nina Jensen. Nå må alle gode krefter til for å styrke lovforslaget i høringsrunden, slik at Stortinget kan vedta en slagkraftig klimalov våren 2017.

Klimamål må tallfestes
Det har vært mye prat og lite handling, men nå har vi ikke tid til mer diskusjon om vi skal kutte utslipp eller ikke. Nå må vi sørge for reelle utslippskutt for å nå de målene vi har satt oss i blant annet Paris-avtalen, sier Nina Jensen. En klimalov må vise oss hva som er Norges del av denne jobben. Den må forplikte myndighetene til å omstille Norge til et lavutslippssamfunn gjennom utslippskutt i alle sektorer. Næringslivet må få rammer å forholde seg til slik at de kan bidra til en grønn omstilling av Norge.

Se regjeringens utkast til klimalov: Høringsnotat 27. september 2016
Se WWFs nye klimalov-rapport: En forpliktende klimapolitikk

WWFs krav til en god klimalov: 

  • En forpliktelse til å omstille Norge til et lavutslippssamfunn i tråd med målet om å unngå mer enn 1,5 graders global oppvarming.
  • Tallfestede mål som omfatter utslipp av klimagasser på norsk territorium, inkludert norsk kontinentalsokkel. Målene skal nås ved hjelp av nasjonal virkemiddelbruk.
  • Plassering av ansvar for faglig grunnlag og kontrollfunksjoner.
  • Karbonbudsjetter som forplikter kommende regjeringer til å holde seg innenfor et utslippstak innenfor stortingsperioden.
  • Handlingsplaner med bindende sektorvise mål og tiltaksplaner.
  • Oppfølging i årlig stortingsdebatt og i statsbudsjettet.

skal bli lov wwf

 

Spre klimavett,
del denne saken!

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*