Ungdommer i USA til rettssak

climatye justice 2Åtte barn og unge har fått medhold i en domstol i Seattle, Washington, etter at de gikk til klimasøksmål mot delstatsmyndighetene. De pålegges å sørge for at utslippene blir redusert og at atmosfæren beskyttes for framtiden og kommende generasjoner. I dommen heter det at klimapolitikken så langt er mislykket, og at: «Unge menneskers trygghet avhenger av viljen hos samfunnets eldre til å handle nå, besluttsomt og utvetydig, for å demme opp for global oppvarming … før det først blir for kostbart og deretter for sent å gjøre noe.» Det blir slått fast at styresmaktene har en konstitusjonell plikt til å beskytte rettighetene til de unge og ufødte.

Konstitusjonell rett for de unge
Rettsaken er blitt støttet av organisasjonen Our Children’s Trust, som har flere liknende saker på gang rundt om i USA. Domsavsigelsen legger til grunn at det er vitenskapelig bevist at den politikken som føres ikke er tilstrekkelig for å sikre unge mennesker en oppvekst i et miljø der de kan se fram til et trygt voksenliv. Det understrekes at staten har en «plikt til å bevare, beskytte og forbedre luftkvaliteten for nåværende og fremtidige generasjoner».

«Det er utrolig flott å oppleve at retten slår fast at vi har en rett til en sunn atmosfære, og at vår regjering ikke kan tillate den å bli skadet slik det nå skjer», sier 13-åringen Gabriel Mandell etter kjennelsen. «Det betyr at miljømyndighetene ikke har det regelverket som trengs for å beskytte oss, barna her i Washington, og ikke bare oss, men fremtidige generasjoner også, mine barn og de som kommer etter dem igjen. De kan ikke lenger gi etter for kortsiktige økonomiske interesser, og bare ignorere oss og vår konstitusjonell rett til et stabilt klima!»

Pressemeldinga fra Our Children’s Trust kan leses her:
http://ourchildrenstrust.org/sites/default/files/15.11.20WADecisionPR.pdf

our children's trust

Et mulig norsk søksmål?
Tanken om et klimasøksmål har vært fremme også i den norske debatten, der det er blitt knyttet til de kraftige protestene mot regjeringens planer for ny omfattende olje- og gassutvinning i arktiske områder, helt opp mot den arktiske iskanten.

Leder for Besteforeldrenes klimaaksjon, Halfdan Wiik, lurer på om det kan være på tide å tenke litt nytt på dette punktet. Vi har en grunnlov som gir oss og våre etterkommere rett til et bærekraftig miljø. Norge har også sluttet seg til FNs barnekonvensjon der det i artikkel 6 om retten til liv heter at: «Partene skal så langt det er mulig sikre at barnet overlever og vokser opp.» Plikten for staten til å handle må vel inntre i det øyeblikk det er en konkret og påviselig risiko for at denne retten er trua? Der har vi befunnet oss i flere tiår allerede, og i alle fall siden den første hovedrapporten fra FNs klimapanel i 1991. Hvorfor skal vi vente på at klimagamblingen fortsetter og at risikoen for å mislykkes blir enda større enn i dag? spør Wiik. Kanskje burde vi tenke som amerikanerne, og hollenderne, som gjennom rettsvesenet griper tak i det prinsipielle og grunnleggende; at regjeringa ikke retter seg etter rådene fra FNs klimapanel om hva som må til for at verden skal ha en rimelig mulighet for å begrense global oppvarming.

 

Spre klimavett,
del denne saken!

2 kommentarer

  1. Finn Bjørnar Lund | 22.11.2015

    Det er viktig å merke seg at rettslige skritt iallfall virker noen steder!. Kanskje har barns framtid og framtidige generasjoner rettsbeskyttelse også i Norge?

  2. Bjørghild des Bouvrie | 23.11.2015

    Jeg vil sterkt anbefale å prøve ut det som barn i USA har gjort og fått medhold i. Det må settes en grense for den utrolige tregheten fra flere regjeringers side i den sak som er aller viktigst for våre etterkommere.

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*