Vær utålmodig, menneske!

Turid og barnebarn
Turid bor i Solbergselva. Her med barnebarn i Drammen.

Turid Lilleheie er bestemor til fire og med i styret for Besteforeldreaksjonen. Mest kjent er hun som mangeårig forbundsleder i Norsk Tjenestemannslag, der hun blant annet markerte seg som en sterk talsperson for likestilling i arbeidslivet. Miljøspørsmål har alltid opptatt meg, forteller hun. I NTL var og er vi stolte av å ha et engasjement basert på, ikke bare lønn og arbeidsvilkår, men også livsvilkår. Vi ser nå konsekvensene av klimagassutslippene tydeligere for hver dag. Forskerne forteller oss at vi fortsatt kan sikre livsmiljøet for våre barn og barnebarn. Men da må vi hive oss rundt litt kvikt, ellers er jeg stygt redd det kan ende med dunder og brak.

Hun har valgt seg noen strofer fra Inger Hagerup som motto for sitt engasjement:
Langsomt blir allting til.
Langsomt seiler vår jord mot en ukjent havn.
Ingen kan måle vår fremtid, og ingen kan gi den navn.
Men dette vet vi, at vi er med på å skape
det evige livet, skape det ondt eller godt.
Det haster, det haster i dag!
Vær utålmodig, menneske! Sett dine egne spor!
Det gjelder vårt evige, korte liv. Det gjelder vår jord.

Miljøparagrafen skal feires
Akkurat nå er hun mest opptatt av det som skal skje under Klimafestivalen i Drammen ved nyttårstider, med Grunnlovens § 112 som inspirasjon: «Enhver har rett til et miljø som sikrer helsen, og til en natur der produksjonsevne og mangfold bevares.» En gruppe med henne selv og Elisabeth Tveter Briseid i spissen, har kontaktet ulike organisasjoner og institusjoner, og har også et samarbeid med kommunens kulturavdeling. Det blir barnearrangement og ungdomskonsert. Skøytebanen på Bragernes torg får isbjørnbesøk som Natur og Ungdom tar seg av, en lokal tegner varter opp med utstilling, det blir «åpent speidermøte» og klimagudstjeneste. Biblioteket setter opp egen bokutstilling om klima.

– Vi satser også på å samle inn underskrifter til kampanjen for flere grønne arbeidsplasser i Norge. Vi er en god gjeng som jobber sammen med glød for å skape lokalt engasjement. Det må til for å få snu utviklingen i riktig retning.

Med fokus på framtida
Turid Lilleheie har bodd lenge i Solbergselva utenfor Drammen, men er født og oppvokst på øya Tysnes i Sunnhordland – for mange år siden, som hun selv sier.  Mor og far var samfunnsengasjerte på sin måte, med utgangspunkt i et kristent livssyn og det gamle idealet om nøysomhet. Det var en dyd av nødvendighet den gangen. Vår oppgave i dag er å ta vare på den velferd og velstand som er skapt, uten å sette det på spill gjennom hasardiøse eksperimenter – blant annet ved en slapp og uengasjert miljøpolitikk.

– Det jeg har med meg av verdier fra barndomsheimen er vel viljen til å ta ansvar. Om vi ser tilstrekkelig snevert på det, er det liten grunn for oss eldre til å frykte klimautviklingen. Egeninteressen i denne saken er lik null. Det er barnebarna og deres barn og barnebarn som er utsatt. Jeg er veldig glad for at vi i Besteforeldreaksjonen er så flinke med å understreke at det er et spørsmål om rett og rettferdighet mellom generasjonene. Vi er ingen «seniorsak». Og rene miljøorganisasjoner har vi jo mange nok av.

Lofoten-motstand og nye arbeidsplasser
Som  NTL-leder engasjerte Lilleheie seg sterkt mot planene om oljeboring i Lofoten. – Dette er et høyrisikoprosjekt. Fordi boring vil skje nært land, på en smal kontinentalsokkel, vil en oljelekkasje lett få katastrofale følger. Det er fødestua til den siste store torskebestanden i verden. Der finnes kaldtvanns korallrev, spekkhoggere og store sjøfuglkolonier. Hvis det er noen områder der vi må kreve «hands off» fra oljeindustrien, må det være i Lofoten og Vesterålen. Ett sted får grensa for profitthunger og grådighet settes!

Men mange opplever fagbevegelsen som ensidig opptatt av arbeidsplasser og «vekst og utvikling»?
 – Jeg skjønner at folk opplever det slik. Men det skjer mye nå. Både NTL og Fagforbundet har valgt å knytte seg til Klimavalgalliansen, med offensive krav om statlige initiativer for at framtidas barn skal ha et arbeidsliv som ikke er avhengig av at vi fortsetter å slippe ut store mengder klimagasser. Blant annet må storting og regjering ta tak i Statoil. Vi trenger ikke et oljeselskap som i praksis ignorerer klimamål, men et stort energiselskap for framtida.

Verden kan forbedres
Turid er trygg på at det nytter. Det fagbevegelsen og arbeiderbevegelsen har vist, er at det er mulig å endre samfunnet. Hvis vi har vilje og pågangsmot – og hvis vi blir mange nok. For 100 år siden var Norge et av verdens fattigste land, nå er vi et av verdens rikeste.  Det er klart at et folk med slik innsats- og endringsvilje også klarer å snu utviklingen fra oljeavhengighet til en bærekraftig økonomi og utslipp på et nivå vi og verden kan leve med.

I september i år var Turid med i New York og deltok i de store gatedemonstrasjonene som samlet nærmere en halv million mennesker i gatene.

New York 21 sept 2014: Norske besteforeldre klar til avmarsj i historiens største klimademonstrasjon. Turid fremst til høyre i bildet.

 

 

Spre klimavett,
del denne saken!

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*