Mens graset gror, dør kua …

  • EMNER:
  • PUBLISERT:
    tirsdag 21. okt 2014
  • AV:
    Redaksjonen

lars-haltbrekken-680Siden 1990 har norske myndigheter utredet en halvmeter høg rapportbunke med klimatiltak, viser en gjennomgang ABC Nyheter har gjort. – Bunken har vokst i takt med de norske klimautslippene, sier Naturvernforbundets leder, Lars Haltbrekken. Vi utreder oss i hjel. Det virker som det nedsettes utredninger for å slippe å gjøre noe. Alle dette har egentlig vært marsjordre til regjeringene, men lite og ingenting har skjedd. Miljødirektør Ellen Hambro forsvarer de mange utredningene, men også hun er enig i at det går for sakte med klimahandling som monner. Vi trenger et taktskifte i Norge og hele verden hvis vi skal klare 2-gradersmålet , sier hun.

Svarene kom for 25 år siden
I 1990 la Miljødirektoratets forløper Statens Forurensingstilsyn fram sin «Tiltakskatalog for reduksjon av klimagasser i Norge». Mange viktige svar på dagens utfordringer står der:

• Avgasskrav vil redusere nitrogenutslippene med 40.000 tonn i reduserte klimautslipp i 2010, med 230.000 tonn fra varebiler og 270.000 tonn fra tunge kjøretøy.
• 8 eller 18 prosent av bussene skal gå på naturgass innen 2010.
• 10 eller 30 prosent av alle personbiler skal være elektrisk drevne innen 2010.
• Ved å få trafikk over fra personbil til sykkel, gange og kollektivtrafikk, å få flyreisende over på jernbane og økt kameratkjøring, og gods fra vei til bane og båt, kan utslippene reduseres med 1,9 millioner tonn ved samme transportmengde.
• Innenriks sjøfart: Energieffektivisering skal redusere drivstoffbruken med 20-40 prosent innen 2005. Motortekniske tiltak og gassdrift skal redusere utslippene med 508.000 tonn innen 2005.

Les hele artikkelen i ABC Nyheter: http://www.abcnyheter.no/nyheter/2014/10/19/209943/politikerne-drukner-norge-i-klima-utredninger#comments

 

Spre klimavett,
del denne saken!