Stor klimamarkering 24. august, mange deltakere

konsert
Birgitte Grimstad fra Besteforeldreaksjonen er primus motor for klimakonserten foran Stortinget. Før konserten blir det forfattermarkering ved Nationatheateret, i regi av Forfatternes Klimaaksjon. Etter konserten økumenisk klimagudstjeneste i Domkirken.

Klimavalg 2013 samler seg til stormarkering denne lørdagen, med STANDS OG ARRANGEMENTER LANDET OVER. Vi skal gi fossilpolitikerne noe å tenke på! sier Halfdan Wiik fra Besteforeldreaksjonen, som tok initiativ til kampanjen – nå med 90 deltakende organisasjoner. Nesten daglig kommer nye til, en av dem er Norsk Skuespillerforbund.  «Det var et ønske fra mange av våre medlemmer at vi bidro til at miljø og klima ble en valgkampsak», sier forbundsleder Hauk Heyerdahl i et intervju på nettsidene til Klimavalg 2013. «Som kunstner har man en forpliktelse til å være engasjert og holde seg oppdatere på viktig politiske saker.»

Må ta virkeligheten inn over oss

På spørsmål om hva han savner mest i norsk klimapolitikk, seer Heyerdahl at han savner modige politikere som tør å ta vanskelige valg. – De må ta virkeligheten inn over seg, og forstå hvor nærme vi er å skape irreversible problemer for våre barn og barnebarn.

 – De skal selvfølgelig ikke slutte å bry seg om helse, veier og utdanning. Men det er påfallende hvor lite politisk kreativitet vi ser på det området politikerne selv liker å kalle ‘vår tids største utfordring’. Det er også ille at regjeringen ikke har mot og kraft til å trekke Statoil ut av den skandaløse tjæresandvirksomheten i Canada.

Viktig med nye stemmer

Hvordan vurderer du mulighetene i åra som kommer? Hva tenker du f.eks. om en evt videreføring av en allianse som Klimavalg 2013?

Hauk – Vi må kontinuerlig presse på for å holde klimakampen levende. Dør den, dør vi! Dette er den viktigste av alle kamper, og jeg er sikker på at jeg har de fleste skuespillere med meg i et ønske om både videreføring og opptrapping av et bredt samarbeid. Det er både imponerende og lovende at et initiativ som Klimavalg 2013 har fått så stor respons. Og potensialet er helt sikkert enda mye større!

Det kan likevel virke som vi har en vei å gå før klimabevegelsen slår rot i de brede lag av befolkningen. Trenger vi et nytt språk og nye virkemidler?

 – Teatrets oppgave er å utfordre mennesker intellektuelt og følelsesmessig, og klimakampen er et selvfølgelig tema for både scenekunstnere og filmskapere. Så svaret er ja, – jeg tror avgjort at vi trenger et nytt språk og nye virkemidler. Jeg tror også det er viktig at næringslivsfolk som Jens Ulltveit-Moe går ut som han gjorde nå nylig, mot Ola Borten-Moes og hans feilaktige prioriteringer. Det gjør det inntrykk på mange, mer enn når bare miljøorganisasjonene kommer med sitt budskap.

 

Spre klimavett,
del denne saken!