Fremtidens stemmer – blir de hørt?

Nylig ble prosjektet Voices of the Future: Values and Visions of Norwegian Youth on Responses to Climate Change, presentert av Karen O’Brien og Elin Selboe ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitet i Oslo.

For alle som er opptatt av å sikre en best mulig klimaframtid for dagens barn og unge, kommer «Framtidens stemmer» som bestilt, skriver Mette Newth – forfatter av mange bøker for barn og unge og medlem av styret for Besteforeldreaksjonen.

Unges bevissthet og rolle

Hva vet vi egentlig om hvordan norske ungdommer vurderer sin framtid i lys av klimaendringene? Lite, vil vel de fleste av oss innrømme. Dagens klimapolitikk virker både kortsynt og hensynsløs i forhold til våre etterkommere. Ikke rart da om mange unge føler seg maktesløse.

Desto viktigere er denne bredt anlagte undersøkelsen av hva norske ungdommer tenker om sine muligheter til å påvirke framtiden, om hvordan de gjør seg hørt. «Vi ønsker å forstå norsk ungdoms rolle i å fremme samfunnsmessige endringer som er nødvendige for å reagere på klimaendringer, samt mulige konsekvenser av å marginalisere dem eller utelate deres stemmer», heter det i beskrivelsen av prosjektet.

Impuls fra New Zealand

Et viktig bidrag i denne sammenheng er den new-zealandske statsviteren Bronwyn Hayward og hennes bok, “Children, Citizenship and the Environment: Nurturing a democratic imagination in a changing world.” – som hun presenterte i forbindelse med lanseringen av det norske prosjektet.

Haywards tar for seg et et omfattende internasjonalt forskningsmateriale om barns vilkår, både i forhold til rettigheter, som medmennesker og unge borgere. Samtidig har hun lyttet nøye til barns egne erfaringer, og hvordan de selv uttrykker et sterkt personlig ansvar for kloden.

Les Mette Newths artikkel om prosjekt og bok.

Spre klimavett,
del denne saken!